Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάιος 2006 - Πίνακες έρευνας

Παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά οι πίνακες της έρευνας.