Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάιος 2005 - Απόδοση ευθυνών

Στις δύο έρευνες (Μάιου 06 και Νοεμβρίου 05) ζητήθηκε από τους πολίτες να αποδώσουν ευθύνες για γενικά και ειδικά "θέματα" στο ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ, "και στους δύο" ή σε "κάποιον άλλο".

Μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων μειώνεται το ποσοστό των πολιτών που εντοπίζει ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ.