Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Οκτώβριος 2003

Παρουσιάζονται αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας για την θέση των πολιτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στα "κόμματα" σε πολιτικά "πρόσωπα" που συμμετέχουν στην ζωή της πόλης ή σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε πολιτικά « θέματα » της επικαιρότητας.

Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 2000 και μετά.

Στοιχεία της έρευνας:

  • Περιοχή έρευνας: Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
  • Aντιπροσωπευτικό δείγμα 620 ατόμων (598 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 20/10 έως 31/10/2003
  • Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 12 συνεντευκτές και 2 επόπτες.

Υπεύθυνος : Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Α. Π.Θ.

Περιηγηθείτε στα επιμέρους αποτελέσματα της έρευνας, επιλέγοντας τα μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στα αποτελέσματα άλλων ερευνών του εργαστηρίου από τα μενού στο δεξιό μέρος της σελίδας