Μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται από το Εργαστήριο

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας ανήκουν δύο μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα παρακάτω μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.:

Μέθοδοι Πολιτικής Ανάλυσης

Όνομα διδάσκοντα: Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Παρουσιάζονται στατιστικές, μαθηματικές και μη μαθηματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε θέματα πολιτικής ανάλυσης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

Εκλογική Ανάλυση I και ΙΙ

Όνομα διδάσκοντα: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Δώδος Δημοσθένης

Τα μαθήματα αναλύουν τις πηγές εκλογικών αποτελεσμάτων, τα εκλογικά συστήματα, τον εκλογικό ανταγωνισμό, την σημασία των ερευνών, την οργάνωση της προεκλογικής περιόδου και τις μεθόδους ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων

Δείτε περισσότερες πληροφορίες


Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα