Συνεργάτες Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας

  

Ο Δρ. Θεόδωρος Χατζηπαντελής είναι καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήρε το πτυχίο του Μαθηματικού τμήματος του ΑΠΘ το 1980 και το διδακτορικό του δίπλωμα από τον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Ερευνας του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ το 1984. Από το 1981 μέχρι το 1990 υπηρέτησε στο τμήμα Μαθηματικών και από το 1990 μέχρι το 2001 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. To διάστημα 1997-2001 ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και μέλος της συγκλήτου του ΑΠΘ. Το 1998 εκλέχτηκε καθηγητής σε θέση Εφαρμοσμένης Στατιστικής. Σήμερα είναι καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. του τμήματος για τη διετία 2006-2008.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τον χώρο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και αναφέρονται κυρίως σε θέματα πειραματικών σχεδιασμών, εκπαίδευση ερευνητών στη Στατιστική, οργάνωση και ανάλυση ερευνών γνώμης, πολιτική και εκλογική συμπεριφορά, εκλογική γεωγραφία, θέματα αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και ανάπτυξης. Έχει 60 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά στα παραπάνω αντικείμενα.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Θεωρίας Αποφάσεων και Μαθηματικών σε τμήματα του ΑΠΘ και στο Παν/μιο Θεσσαλίας. Την περίοδο 88-89 ήταν Honorary visiting fellow στο Πανεπιστήμιο του New South Walles (Australia).

Είναι μέλος πάνω από 10 Ελληνικών και Διεθνών επιστημονικών ενώσεων.

Από το 1994 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, από το 1997 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος της Ενωσης Βαλκάνιων Στατιστικών, και μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης.

Συμμετείχε σε πλήθος διοικητικά όργανα και επιτροπές σχετικά με τη Στατιστική, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Ήταν αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ στη EUROSTAT. Ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (στόχος 7: Πολίτες και Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης). Σήμερα είναι συντονιστής ενεργειών κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. Α.Π.Θ, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΥΠΕΣΔΑ ως εκπρόσωπος του Α.Π.Θ. και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 επιστημονικές εργασίες σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα, με εφαρμοσμένη στατιστική, με μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς, με ανάλυση της κοινής γνώμης και αστικό και περιφερειακό προγραμματισμό. Συμμετείχε σε περισσότερα από 100 συνέδρια, σε πολλά σαν μέλος της οργανωτικής επιτροπής. Έχει δώσει διαλέξεις σε σχετικά θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει οργανώσει και παρουσιάσει πλήθος πολιτικών και κοινωνικών ερευνών στο διάστημα 1993-2007 σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ελλάδας για την στάση των πολιτών απέναντι "στα πρόσωπα, τα κόμματα και τα θέματα" καθώς επίσης για "δημοσκοπήσεις εξόδου" τις ημέρες των εκλογών.

Μέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ την περίοδο 1977-1979, μέλος του ΚΣ του ΕΔΠ την περίοδο 1982-1985 και της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ το 1993-1999. Αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του "Με 600 λέξεις" από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκης.


Τηλέφωνο 2310 997912
E-mail: chadji@polsci.auth.gr

Ο Ανδρεάδης Γιάννης είναι Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ελαβε τον τίτλο του διδάκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. το 2002. Το 2003 προσελήφθη ως διδάσκων (Π.Δ. 407/1980) στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά έργα του ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει σε επιστημονικά συνέδρια εργασίες σχετικές με ποσοτικές μεθόδους στις πολιτικές επιστήμες. Ενδεικτικά αναφέρονται: "Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004" Ι. Ανδρεάδης Πολιτική Επιστήμη, 2005, 1:76-88, "Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων προς την Ένωση Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές του 1963 και του 1964", Θ. Χατζηπαντελής, Ι. Ανδρεάδης. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, (29) 2007και "Analysis of the Cyprus referendum on the Annan plan" Th. Chadjipadelis and I. Andreadis, PSA Conference, Bath, 2007. Το 2005 εξελέγη Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο 2310 991992
E-mail: john@polsci.auth.gr

O Δημήτρης ΜΗΛΩΣΗΣ είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας. Έίναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Southampton (Μεγάλη Βρετανία) και μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Από το 1999, συνεργάζεται ως ερευνητής στην Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων.
Από το 2006 εργάζεται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ως υπεύθυνος της υπολογιστικής υποδομής του εργαστηρίου και του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα εθνικά και περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, τις τεχνικές υποστήριξης Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων, και τους μηχανισμούς αξιοποίησης αποτελεσμάτων ακαδημαϊκής έρευνας.
Τηλέφωνο 2310 991954
E-mail: dmilosis@auth.gr