Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται από το Εργαστήριο

Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας ανήκουν δύο μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα παρακάτω μαθήματα:

ΚΥ0206 Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη: εισαγωγή

Όνομα διδάσκοντα: Ιωάννης Ανδρεάδης
Το μάθημα διαπραγματεύεται εισαγωγικές έννοιες, αλγορίθμους και παραδείγματα από τη θεωρία πιθανοτήτων, τη συνδυαστική, τη θεωρία γραφημάτων και τη θεωρία σχέσεων και συναρτήσεων σε αριθμητικά σύνολα.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες

ΚΥ0305 - Κοινωνική Στατιστική

Όνομα διδάσκοντα: Ιωάννης Ανδρεάδης
Στο μάθημα αυτό περιγράφονται θεμελιώδεις στατιστικές έννοιες, παρουσιάζονται τεχνικές και έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, τεχνικές σύγκρισης των μέτρων μέσης τιμής και διασποράς σε δύο δείγματα της ίδιας μεταβλητής και ο έλεγχος απλών υποθέσεων για τα μέτρα αυτά. Τέλος αναλύεται η σχέση δύο μεταβλητών σε ένα δείγμα.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες

ΚΥ0405 Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες

Όνομα διδάσκοντα: Θεόδωρος Χατζηπαντελής
Στο μάθημα αυτό περιγράφονται μέθοδοι ανάλυσης πινάκων συνάφειας (Χ 2) καθώς και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων (correspon­dance analysis).
Οι παραπάνω τεχνικές καθώς και η τεχνική της γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την υλοποίηση δειγματοληπτικών ερευνών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

ΚΕ0Ε05 Η οργάνωση των πολιτικών κομμάτων

Όνομα διδάσκοντα: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Δώδος Δημοσθένης
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της οργάνωσης των πολιτικών κομμάτων, στη μελέτη της δομής και της λειτουργίας τους, καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με τη μελέτη του πολιτικού ανταγωνισμού μέσω της ανάλυσης προεκλογικών δραστηριοτήτων των κομμάτων.