Ερευνες γνώμης: Κόμματα - Πρόσωπα - Θέματα

Παρατίθενται τα απότελέσματα ερευνών γνώμης του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας. Πιέστε τον σχετικό σύνδεσμο για να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία κάθε έρευνας:

Έρευνες: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα

Παρουσιάζονται αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποείται από το εργαστήριο περίπου μία φορά κάθε χρόνο από το 1998 μέχρι και το 2007 με την επιστημονική ευθύνη του Θ. Χατζηπαντελή, καθηγητή εφαρμοσμένης στατιστικής στο Α.Π.Θ. για την θέση των πολιτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στα «κόμματα» σε πολιτικά "πρόσωπα" που συμμετέχουν στην ζωή της πόλης ή σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε πολιτικά «θέματα» της εκάστοτε επικαιρότητας.

Η περιοχή έρευνας καλύπτει την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. .

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Απρίλιος 2007
Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 2004 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 600 ατόμων (540 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 12/3 έως 3/4/2007. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 14 συνεντευκτές και 3 επόπτες.

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Μάιος 2006
Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 2004 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 630 ατόμων (600 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 13/5 έως 30/5/2006. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 14 συνεντευκτές και 3 επόπτες.

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Νοέμβριος 2005
Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 2004 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 600 ατόμων (580 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 14/11 έως 29/11/2005. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 14 συνεντευκτές και 3 επόπτες.

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Νοέμβριος 2004
Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 2004 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 ατόμων (727 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 1/11 έως 14/11/2004. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 22 συνεντευκτές και 6 επόπτες.

Αποχή στις εκλογές 2004

- Ευρωεκλογές 2004: κόμματα και αποχή - Κύριες συνιστώσες

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Μάρτιος 2002
Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 96 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1200 ατόμων (1015 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 14/3 έως 22/3/2000. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 12 συνεντευκτές και 2 επόπτες.

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Μάρτιος 2001
Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 2000 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 760 ατόμων (710 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 5/3 έως 12/3/2001. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 12 συνεντευκτές και 2 επόπτες.

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Φεβρουάριος 2000
Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 96 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 800 ατόμων (795 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 8/2 έως 22/2/2000. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 12 συνεντευκτές και 2 επόπτες.

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Ιούνιος 1998
Σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης και της χώρας θα ήθελα να μου πείτε πόσο συμφωνείτε στις παρακάτω προτάσεις ...

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Σεπτέμβριος 1998
Η έρευνα που εντάσσεται στην παρακολούθηση των σχετικών μεγεθών στην προοπτική των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών , έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 640 ατόμων ( 593 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 22 έως 25 Σεπτεμβρίου 98. με την συνεργασία του Κ. Τζάνα. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 14 συνεντευκτές και 2 επόπτες .

Ερευνα: Κόμματα, πρόσωπα, θέματα Ιανουάριος 1996
Η έρευνα έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 900 ατόμων με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 23/1-11/2/96 για το ραδιόφωνο του Παρατηρητή με την επιστημονική ευθύνη του Θ. Χατζηπαντελή, αναπληρωτή καθηγητή εφαρμοσμένης στατιστικής στο Α.Π.Θ.