Κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχει σαν κύρια αποστολή την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του.

Τα μαθήματα αυτά έχουν τόσο θεωρητικό, όσο και εφαρμοσμένο χαρακτήρα (εξάσκηση σε λογισμικό αυτοματισμού γραφείου - επεξεργασία κειμένου & λογιστικών φύλλων, οργΑνωση παρουσιάσεων, διαχείριση βάσεων δεδομένων - επιτραπέζιας τυπογραφίας, αλλά και εφαρμογών του διαδικτύου -ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταφορά αρχείων, ανάγνωση ιστοσελίδων και περιήγηση στο διαδίκτυο).

Κατά τις ώρες που το Εργαστήριο είναι ελεύθερο μαθημάτων, και σύμφωνα με ωράριο το οποίο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος και το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στους πίνακες ανακοινώσεων, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος να κάνουν πρακτική εξάσκηση κατ' ιδίαν, ή και να χρησιμοποιούν του υπολογιστές του Εργαστηρίου για την εκτέλεση εργασιών που τους έχουν ανατεθεί στα υπόλοιπα μαθήματα τους.

Τα μαθήματα αυτά έχουν τόσο θεωρητικό, όσο και εφαρμοσμένο χαρακτήρα (εξάσκηση σε λογισμικό αυτοματισμού γραφείου - επεξεργασία κειμένου & λογιστικών φύλλων, οργάνωση παρουσιάσεων, διαχείριση βάσεων δεδομένων - επιτραπέζιας τυπογραφίας, αλλά και εφαρμογών του διαδικτύου -ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταφορά αρχείων, ανάγνωση ιστοσελίδων και περιήγηση στο διαδίκτυο).

Προκειμένου να επιτευχθούν αρμονικά οι ανωτέρω στόχοι, θα πρέπει να ακολουθούνται μερικοί στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς στο χώρο του Εργαστηρίου, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τόσο την ομαλή λειτουργία των υπολογιστών και των προγραμμάτων τους, όσο και την απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο χώρο αυτό.

Α. Σχετικα με τους υπολογιστές και τα προγράμματά τους.

  • Δεν επιτρέπεται η αποσύνδεση περιφερειακών εξαρτημάτων των υπολογιστών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, σαρωτής), ούτε η μετακίνησή τους από τον ένα υπολογιστή σε Αλλο. Αν υπΑρχει κΑποιο εξΑρτημα το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα, μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του Εργαστηρίου.

  • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων προγραμμάτων στους υπολογιστές, ούτε και η αλλαγή της υπΑρχουσας διαμόρφωσής τους. Αν υπΑρχει κΑποιο πρόγραμμα το οποίο είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί κΑποια εργασία σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του Εργαστηρίου.

  • Να φροντίζετε να παίρνετε πάντοτε εφεδρικά αντίγραφα των εργασιών σας σε δισκέτα, γιατί δεν είναι σίγουρο αν την επόμενη φορΑ που θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπολογιστή, αυτός θα έχει σε λειτουργική κατάσταση τα αρχεία που αφήσατε.

  • Σε περίπτωση που κάποιος υπολογιστής ανιχνεύσει ότι υπάρχει ιός (virus) είτε στη δισκέτα σας, είτε σε κάποιο αρχείο, να μην κανετε καμία περαιτέρω ενέργεια στον υπολογιστή και να απευθυνθείτε αμέσως στους υπεύθυνους του Εργαστηρίου.

Β. Σχετικά με το χώρο του εργαστηρίου.

  • Διατηρείτε το χώρο του Εργαστηρίου καθαρό.

  • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο του Εργαστηρίου.

  • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στο χώρο του Εργαστηρίου.

Τέλος, για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη λειτουργία των υπολογιστών και των προγραμμάτων τους να απευθύνεστε στους υπεύθυνους του Εργαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για προτάσεις σας, αν πιστεύετε ότι η υλοποίησή τους θα βελτιώσει τη λειτουργία του Εργαστηρίου.