Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Σεπτέμβριος 1998

Παρουσιάζονται αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας για την θέση των πολιτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στα « κόμματα » σε πολιτικά "πρόσωπα" που συμμετέχουν στην ζωή της πόλης ή σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε πολιτικά « θέματα » της επικαιρότητας

Η έρευνα εντάσσεται στην παρακολούθηση των σχετικών μεγεθών στην προοπτική των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών.

Στοιχεία της έρευνας:

  • Περιοχή έρευνας: Περιοχή Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Aντιπροσωπευτικό δείγμα 640 ατόμων (593 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 22 έως 25 Σεπτεμβρίου 98
  • Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 14 συνεντευκτές και 2 επόπτες.

Υπεύθυνος : Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Α.Π.Θ. (με την συνεργασία του Κ. Τζάνα)

Περιηγηθείτε στα επιμέρους αποτελέσματα της έρευνας, επιλέγοντας τα μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στα αποτελέσματα άλλων ερευνών του εργαστηρίου από τα μενού στο δεξιό μέρος της σελίδας