Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάιος 2006

Παρουσιάζονται αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας για την θέση των πολιτών της Θεσσαλονίκης απέναντι στα «κόμματα» σε πολιτικά "πρόσωπα" που συμμετέχουν στην ζωή της πόλης ή σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε πολιτικά «θέματα» της επικαιρότητας.

Η περιοχή έρευνας καλύπτει την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Η έρευνα που εντάσσεται στην σειρά παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών από τις Βουλευτικές 2004 και μετά, έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 630 ατόμων (600 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) με ερωτηματολόγιο, ανώνυμα, την περίοδο 12/03 έως 3/4/2007, με την επιστημονική ευθύνη του Θ. Χατζηπαντελή, καθηγητή εφαρμοσμένης στατιστικής στο Α.Π.Θ. Για την συλλογή των στοιχείων εργάστηκαν 14 συνεντευκτές και 3 επόπτες.

Στοιχεία της έρευνας:

  • Αντιπροσωπευτικό δείγμα 600 ψηφοφόρων (540 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, εκλογέων της Α' Θεσ/νίκης.
  • Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγιο (ανώνυμα) την περίοδο 13/5/06 με 30/5/06 με περιοχή κάλυψης την Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
  • Τα αποτελέσματα είναι σταθμισμένα κυρίως ως προς την στάση στις Βουλευτικές 2004.

Υπεύθυνος : Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Α. Π.Θ.

Περιηγηθείτε στα επιμέρους αποτελέσματα της έρευνας, επιλέγοντας τα μενού στο αριστερό μέρος της σελίδας

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στα αποτελέσματα άλλων ερευνών του εργαστηρίου από τα μενού στο δεξιό μέρος της σελίδας