Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Α.Π.Θ.

Τηλέφωνο:
2310 991950

E-mail: technical@polres.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.),
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών,
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
Εγνατίας 46 , 5ος όροφος
Θεσσαλονίκη

Ωρες Λειτουργίας Εργαστηρίου: 10:00 -16:00

Υπεύθυνος εργαστηρίου:

Μηλώσης Δημήτριος