Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάιος 2006 - Τα Θέματα

Δίνονται επίσης στοιχεία της έρευνας που αφορούν την τοποθέτηση των πολιτών σε "θέματα" της επικαιρότητας (Πίνακας 11). Στον Πίνακα 11 έχει αξία η σχετική σειρά τοποθέτησης (σε παρένθεση) των "θεμάτων".

Στον (Πίνακα 9) δίνεται η συμφωνία σε "προτάσεις" που αποτελούν διατυπώσεις για επίκαιρα "θέματα". Στον (Πίνακα 10) αναλύεται κατά "στάση" η συμφωνία στις παραπάνω προτάσεις. Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Κ. Καραμανλής θεωρείται από το 55% των "ψηφοφόρων ΝΔ 04" ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας (Πίνακας 10Α). Αντίστοιχα, ο Γ. Παπανδρέου θεωρείται από το 31,6% των "ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ 04" ικανός να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση (Πίνακα 10Γ) .

Σχεδόν οι μισοί πολίτες συμφωνούν πάρα πολύ με την πρόταση: "Η λιτότητα θα συνεχιστεί. Η οικονομική μας κατάσταση θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα". Ποσοστό 33,2% των πολιτών είναι υπέρ του διαλόγου Ελλάδας - Τουρκίας.

Στον (Πίνακα 14) παρουσιάζονται οι στάσεις των πολιτών απέναντι σε έννοιες όπως "Εκσυγχρονισμός", "Κεντροδεξιά" κ.α. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών στάσεων συγκεντρώνουν οι έννοιες "Εκσυγχρονισμός" και "Ιδιωτικοποιήσεις" με ποσοστά 81,5% και 70,6% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, περίπου ένας στους δύο πολίτες είναι αντίθετος με την τρομοκρατία. Το ίδιο περίπου ποσοστό των πολιτών δεν νιώθουν να εκφράζονται από τις έννοιες "Κεντροδεξιά" και ""Κεντροαριστερά".