Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάρτιος 2001: Θέματα

Δίνονται επίσης στοιχεία της έρευνας που αφορούν την τοποθέτηση των πολιτών σε " θέματα " της επικαιρότητας ( Πίνακας 10 )

.

Στον Πίνακα 10 έχει αξία η σχετική σειρά τοποθέτησης (σε παρένθεση στην τελευταία στήλη) των « θεμάτων ". Στον Πίνακα 12α δίνεται η συμφωνία σε " προτάσεις " που αποτελούν διατυπώσεις για επίκαιρα " θέματα ".

Στον Πίνακα 14 αναλύεται κατά " στάση " η συμφωνία σε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις.

Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Κ. Σημίτης θεωρείται από το 60% των " ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ 00 " ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας. Αντίστοιχα, ο Κ. Καραμανλής θεωρείται από το 70% των « ψηφοφόρων ΝΔ 00 » ικανός να οδηγήσει τη ΝΔ στην κυβέρνηση.

Το ένα τέταρτο του συνόλου συμφωνεί ότι «τα κόμματα έχουν εξαντλήσει το βιοϊστορικό κύκλο τους», επίσης το ένα τέταρτο συμφωνεί ότι «έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη δημιουργία νέων κομμάτων» (εντυπωσιακά μεγαλύτερο από το ένα δέκατο που συμφωνούσε 6 μήνες πριν).

Για τα υπόλοιπα θέματα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς τις διαφορές μεταξύ 1998 και 2001. Ο Πίνακας 21 αναφέρεται στη στάση των πολιτών προς έννοιες.