Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Φεβρουάριος 2001: Πίνακες έρευνας

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες της σχετικής έρευνας

Στοιχεία της έρευνας: Αντιπροσωπευτικό δείγμα 760 ψηφοφόρων (710 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, εκλογέων της Α' Θεσ/νίκης . Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγιο (ανώνυμα) την περίοδο 5/3/01 με 12/3/01 με περιοχή κάλυψης την Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα είναι σταθμισμένα κυρίως ως προς την στάση στις Βουλευτικές 2000.

Υπεύθυνος : Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Α. Π.Θ.

 

* εκτός από τον Πίνακα 1 τα ποσοστά ανάλυσης στάσης με βάση το ΔΗΚΚΙ και την ΠΟΛΑΝ είναι ενδεικτικά *

 

Πίνακας 1 Μετακινήσεις (ροές) από στάσεις στις βουλευτικές εκλογές 2000 (γραμμές) σε στάσεις σήμερα (στήλες)

 

 

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΚΕ

ΣΥΝ

ΔΗΚΚΙ

ΚΕΠ

ΑΛΛΟ

Ακυρο Λευκό

Αποχή

Δεν αποφάσισα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΟΚ

68,1

1,6

,4

,4

 

2,0

1,2

2,4

,4

23,6

ΝΔ

 

80,3

,4

 

 

8,3

,4

1,6

 

9,1

ΚΚΕ

 

 

72,5

5,0

 

 

 

2,5

 

20,0

ΣΥΝ

8,7

 

 

60,9

4,3

4,3

 

 

 

21,7

ΔΗΚΚΙ

 

 

11,1

5,6

55,6

 

 

 

 

27,8

ΑΛΛΟ

5,6

 

 

 

 

16,7

11,1

 

 

66,7

Ακυρο, Λευκο

 

 

 

 

 

5,0

 

35,0

 

60,0

Δεν ψήφισα

10,5

7,9

2,6

2,6

 

7,9

2,6

 

7,9

57,9

Σύνολο

26,0

30,2

4,9

2,8

1,6

5,2

1,1

2,5

1,0

24,6

 

 

 

Ανάλυση της γκρίζας περιοχής σε επιμέρους στάσεις

Ακυρο, Λευκό, Αποχή, Δεν Αποφάσισα

Είναι νωρίς

Κανένας

δεν με εκφράζει

Δεν με εκφράζουν οι εκλογές

Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΟΚ

26,4

18,5

5,1

1,2

1,6

ΝΔ

10,7

6,7

2,4

 

1,2

ΚΚΕ

22,5

12,5

7,5

 

2,5

ΣΥΝ

21,7

13,0

8,7

 

 

ΔΗΚΚΙ

27,8

16,7

11,1

 

 

ΑΛΛΟ

66,7

35,3

17,6

 

11,8

Ακυρο, Λευκο

95

28,6

42,9

4,8

19,0

Δεν ψήφισα

65,8

32,9

19,7

2,6

10,5

Σύνολο

28,1

16,1

7,6

,9

3,5

Αρχή σελίδας

 

Πίνακας 2 Αποτελέσματα στην Α' Θεσσαλονίκης για Βουλευτικές 96. Πρόβλεψη τάσεων.

 

 

Β 1996

3/97

10/97

4/98

3/99

6/99 ΕΥ

E 1999

Άκυρο λευκό

3,4

8,3

6,9

5,3

5,8

4,6

4,5

ΠΑΣΟΚ

33,7

24,0

26,0

24,2

21,3

25,3

25,8

ΝΔ

31,7

23,1

26,3

25,8

28,9

30,7

29,3

ΠΟΛΑΝ

2,3

1,0

1,9

3,4

1,4

1,9

1,9

ΚΚΕ

5,4

4,1

5,0

5,1

4,6

5,7

9,2

ΣΥΝ

5,3

4,2

5,3

5,5

3,5

6,2

5,0

ΔΗΚΚΙ

4,9

4,1

2,4

5,4

4,1

5,1

5,7

ΑΛΛΟ

3,2

3,8

3,0

12,0

3,3

5,4

10,1

Αποχή

10,0

3,7

1,9

3,5

5,8

1,6

10,0

Δεν αποφάσισα

 

23,7

21,3

9,8

21,3

13,5

 

 

 

6/99 ΒΟ

9/99

11/99

2/00

3/00

Β 2000

10/00

3/01

Άκυρο λευκό

4,3

7,7

6,0

3,8

4,5

2,8

3,7

2,5

ΠΑΣΟΚ

26,0

26,3

26,9

31,9

29,8

36,1

29,0

26,0

ΝΔ

30,1

28,5

26,7

29,1

30,0

35,9

32,8

30,2

ΠΟΛΑΝ

2,7

 

0,9

-

 

 

 

 

ΚΚΕ

4,6

4,9

4,9

5,2

5,1

5,8

5,5

4,9

ΣΥΝ

3,8

3,0

4,9

4,7

3,8

3,2

3,4

2,8

ΔΗΚΚΙ

3,8

3,3

5,1

4,6

3,5

2,6

1,6

1,6

ΚΕΠ

 

 

 

 

 

 

 

5,2

ΑΛΛΟ

5,9

2,1

3,7

2,3

2,2

2,7

0,8

1,1

Αποχή

0,8

3,1

2,2

1,9

1,4

10,8

2,2

1,0

Δεν αποφάσισα

17,9

21

18,7

16,5

19,9

 

21,2

24,6

Τα αποτελέσματα 96, 99, 00 υπολογίζονται με την εκτίμηση ότι η αποχή είναι κοντά στο 10%.

Αρχή σελίδας

Πίνακας 3 Ανάλυση της Στάσης "Αποχή" και "Δεν αποφάσισα" (απόλυτα ποσοστά)

Αποχή & Δεν αποφάσισα & Ακυρο, Λευκό

27,2

100%

Ακυρο Λευκό

Αποχή

Δεν αποφάσισα

Κανένας δεν με εκφράζει

7,6

27,9

55,6

25,0

23,7

Δεν με εκφράζουν οι εκλογές

0,9

3,3

5,6

 

2,9

Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική

3,5

12,9

38,9

50,0

8,7

Είναι νωρίς ακόμα

16,1

55,9

 

25,0

64,7

  Αρχή σελίδας

Πίνακας 4 Απευθείας από το δείγμα, Στάσεις ψηφοφόρων για κάθε κόμμα (έλξη)

 

 

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Απόλυτα

ΠΑΣΟΚ

51,5

16,8

11,9

17,0

ΝΔ

57,0

10,1

11,2

19,1

ΚΚΕ

83,2

7,4

2,7

3,6

ΣΥΝ

81,5

11,8

3,0

,7

ΔΗΚΚΙ

83,8

10,5

1,8

,7

Αρχή σελίδας

Πίνακας 5 Αυτοτοποθέτηση και τοποθέτηση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ

 

 

Αυτοτοποθέτηση

Τοποθέτηση

ΠΑΣΟΚ

Τοποθέτηση

ΝΔ

ΠΑΣΟΚ

5-7

 

2-4

ΝΔ

2-5

5-7

 

ΚΚΕ

7,5-9

4-6

2-4

ΣΥΝ

7-8,5

4-7

2-4,5

ΔΗΚΚΙ

5-6

4-6

2-4

ΚΕΠ

4-6

5-7

2-5

Αλλο

4,5-6

4-7,5

3-5,5

Κανένας δεν με εκφράζει

5-6

5-6

3-5

Είναι νωρίς

5-7

5-7

2-5

Δεν με εκφράζουν οι εκλογές

5-7

3,5-6,5

4-5

Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική

4,5-6

5-6

4-5

Αρχή σελίδας

 

 

 

Πίνακας 21 Βαθμός ταύτισης (έκφρασης) με έννοιες

 

 

Σύνολο

Πάρα Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Καθόλου

Εκσυγχρονισμός

50,4

20,2

16,5

11,3

Ιδιωτικοποιήσεις

50,6

14,4

21,2

12,4

Ενιαίο αμυντικό δόγμα

36,5

12,6

19,2

22,6

Κεντροαριστερά

32,1

14,4

20,2

30,0

Οικονομική και Νομισματική ένωση

49,3

15,2

18,0

14,4

Διαπλεκόμενα

24,8

8,1

17,1

46,0

Κεντροδεξιά

30,9

7,1

17,9

40,5

Αρχή σελίδας


 

Πίνακας 7 Στάσεις " ψηφοφόρων Β00" ΠΑΣΟΚ προς τους ΠΑΣΟΚ της Α' Θεσσαλονίκης (εκλογείς), Το ποσοστό σταυρών αναφέρεται στο ποσοστό σταυρών που πήρε ο κάθε βουλευτής στο σύνολο των ψηφοδελτίων ΠΑΣΟΚ

 

 

Αρνητική

Σχετικά θετική

Θετική

Ποσοστό Σταυρών

 

10/00

3/01

10/00

3/01

10/00

3/01

 

Βαγγέλης Βενιζέλος

6,9

10,8

25,6

19,7

66,8

68,7

40,1

Σπύρος Βούγιας

18,3

16,5

41,2

34,5

38,8

45,8

-

Νίκος Γκεσούλης

26,2

33,3

36,6

24,9

29,3

34,5

13,7

Χάρης, Καστανίδης

19,7

26,9

32,1

22,5

46,6

46,6

31,0

Γιάννης Μαγκριώτης

16,2

26,9

32,4

20,5

49,0

49,0

21,1

Στέλιος Παπαθεμελής

28,4

28,5

36,0

22,5

34,6

48,2

22,4

Κυριάκος Σπηριούνης

 

50,2

 

14,9

 

26,5

9,6

Ακης Τσοχατζόπουλος

10,7

15,3

16,2

12,0

72,1

71,9

47,2

Αρχή σελίδας

Πίνακας 8 Στάσεις "ψηφοφόρων Β00" ΝΔ προς τους βουλευτές ΝΔ της Α' Θεσσαλονίκης (εκλογείς) Το ποσοστό σταυρών αναφέρεται στο ποσοστό σταυρών που πήρε ο κάθε βουλευτής στο σύνολο των ψηφοδελτίων ΝΔ

 

 

Αρνητική

Σχετικά θετική

Θετική

Ποσοστό Σταυρών

 

10/00

3/01

10/00

3/01

10/00

3/01

 

Κώστας Καραμανλής

3,8

3,2

5,9

7,7

87,2

88,3

-

Σωτήρης Κούβελας

10,5

25,0

36,6

45,2

50,2

29,0

19,8

Γιώργος Ορφανός

16,0

23,8

26,5

35,5

50,5

32,7

24,7

Τάσος Σπηλιόπουλος

25,4

46,8

25,4

28,6

41,5

16,9

21,1

Παναγιώτης Ψωμιάδης

9,4

12,9

16,3

16,1

71,5

69,8

32,4

Αρχή σελίδας

Πίνακας 9 Στάσεις πολιτών προς τους βουλευτές της Α' Θεσσαλονίκης (ψηφοφόροι)

 

 

Δεν τοποθετούμαι

Αρνητική

Σχετικά θετική

Θετική

 

10/00

3/01

10/00

3/01

10/00

3/01

10/00

3/01

Βαγγέλης Βενιζέλος

10,7

2,6

38,2

43,7

20,2

20,7

30,8

33,1

Σπύρος Βούγιας

11,8

5,8

38,3

42,8

29,1

27,8

20,8

23,6

Νίκος Γκεσούλης

17,1

10,9

47,4

57,2

21,9

17,6

13,6

14,3

Κώστας Καραμανλής

10,7

2,4

41,4

50,9

14,0

12,4

33,8

34,3

Χάρης, Καστανίδης

11,5

8,3

43,8

54,1

23,3

17,6

21,5

20,1

Σωτήρης Κούβελας

10,3

3,1

47,6

60,0

21,6

24,5

20,5

12,4

Γιάννης Μαγκριώτης

12,0

7,1

43,4

56,6

22,5

16,3

22,1

20,0

Ασημίνα Ξυροτύρη

22,2

17,1

55,4

68,5

21,5

11,3

5,5

3,1

Γιώργος Ορφανός

15,4

11,5

43,9

54,0

19,9

20,7

20,8

13,8

Στέλιος Παπαθεμελής

10,5

2,8

45,3

56,5

26,4

16,5

17,9

24,3

Τάσος Σπηλιόπουλος

16,0

12,5

47,1

63,2

18,0

16,4

18,9

7,9

Κυριάκος Σπυριούνης

 

11,1

 

65,7

 

12,0

 

11,1

Ακης Τσοχατζόπουλος

10,6

2,3

41,3

45,9

16,7

17,2

31,4

34,6

Γιώργος Χουρμουζιάδης

23,5

17,5

55,0

68,2

13,1

11,3

8,1

3,0

Παναγιώτης Ψωμιάδης

10,7

3,7

45,1

50,6

13,7

14,1

30,5

31,5

Αρχή σελίδας

Πίνακας 10 Τοποθέτηση ως προς την σημαντικότητα επίκαιρων «θεμάτων» Σύνολο δείγματος

 

Θέμα (Σημαντικότητα)

Πάρα Πολύ

Πάρα Πολύ

Πάρα Πολύ

Πάρα Πολύ

Πάρα Πολύ

Πάρα Πολύ

 

4/98

3/99

11/99

3/00

10/00

 

Εγκληματικότητα

73,3 (1)

 

 

72,9 (1)

65,3 (2)

80,1 (1)

Οικονομική κατάσταση

66,8 (2)

64,0 (1)

68,6 (1)

68,7 (2)

74,1 (1)

77,6 (2)

Ανθρώπινες σχέσεις

41,4 (4)

48,3 (3)

66,3 (3)

57,5 (4)

63,5 (3)

76,2 (3)

Μόλυνση

56,6 (3)

56,4 (2)

67,0 (2)

57,6 (3)

61,0 (4)

68,9 (4)

Κυκλοφοριακό

38,7 (7)

 

 

56,0 (5)

50,8 (5)

61,9 (5)

Παιδεία, Πολιτισμός

39,7 (6)

41,8 (4)

51,2 (4)

50,6 (7)

46,3 (6)

57,0 (6)

Ασφαλιστικό

 

 

 

 

 

55,6 (7)

Αναβάθμιση ΤΕΙ

 

 

 

 

 

40,0 (8)

Ολυμπιάδα 2004

 

14,9 (8)

18,0 (9)

 

27,8 (10)

39,3 (9)

Δείκτης Χρηματιστηρίου

 

 

 

27,9 (9)

30,3 (8)

36,9 (10)

Εκπαιδευτική μεταρύθμιση

29,7 (10)

36,8 (5)

48,8 (5)

50,9 (6)

45,0 (7)

 

Καθαριότητα-Σκουπίδια

39,8 (5)

 

 

 

 

 

Κυπριακό

28,1 (9)

19,8 (6)

32,7 (6)

32,9 (8)

30,1 (9)

 

Φορολογία αυτοκινήτων

28,9 (8)

16,1 (7)

29,1 (7)

 

 

 

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

 

5,8 (9)

 

 

 

 

Εκλογή Προέδρου Δημ

 

 

18,6 (8)

 

 

 

Αρχή σελίδας

Πίνακας 11 Δείκτης ευχαρίστησης

 

 

3/97

10/97

4/98

3/99

11/99

2/00

3/00

10/00

3/01

Πάρα πολύ

5,5

5,6

2,0

2,2

8,5

8,7

5,2

4,5

5,5

Αρκετά

29,1

27,6

22,5

24,7

32,4

30,1

27,7

26,3

28,7

Σχετικά

22,0

24,3

32,3

24,6

24,5

27,2

31,0

32,0

26,5

Ετσι και έτσι

22,6

20,6

21,4

27,4

18,1

20,0

19,0

19,6

19,0

Λίγο

10,2

10,3

12,3

11,9

6,5

6,9

8,8

8,4

10,4

Καθόλου

10,6

11,1

9,5

9,1

9,7

6,5

8,1

9,0

9,9

Αρχή σελίδας

Πίνακας 12 a Θέματα επικαιρότητας (Βαθμός συμφωνίας σε προτάσεις)

 

 

Πάρα

Πολύ

Σχετικά

Λίγο

Καθόλου

 

Ο Κώστας Σημίτης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας

24,1

13,4

16,2

41,6

3/01

26,4

17,0

16,4

33,8

10/00

28,5

21,4

10,3

33,2

3/00

Ο Κώστας Καραμανλής μπορεί να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην Κυβέρνησητη Νέα Δημοκρατία στην Κυβέρνηση

27,1

11,7

19,5

35,2

3/01

28,2

16,5

17,7

29,7

10/00

22,9

16,3

14,0

39,1

3/00

Πρέπει να συμφωνήσουμε με τα «Σκόπια» ακόμα και σε όνομα με τον όρο Μακεδονία

7,8

17,0

18,1

53,6

3/01

2,2

7,6

8,6

77,6

3/98

 

 

 

 

 

Τα κόμματα έχουν εξαντλήσει το βιοϊστορικό κύκλο τους

23,0

38,8

24,5

9,5

3/01

 

 

 

 

Πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας

52,7

24,7

11,5

7,3

3/01

29,7

34,9

19,2

7,2

10/00

45,3

27,7

13,6

8,1

2/00

Εχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών

25,0

35,9

27,4

7,4

3/01

9,6

29,3

30,8

12,8

10/00

12,1

24,9

21,5

28,6

3/98

Η λιτότητα δεν πρόκειται να σταματήσει. Αντίθετα θα χειροτερεύσουν οι συνθήκες

39,2

26,5

24,3

5,0

3/01

23,3

28,1

24,3

12,5

10/00

47,0

30,2

14,2

6,8

3/98

Αρχή σελίδας

Πίνακας 12 b Βαθμός ισχυρής συμφωνίας σε θέματα επικαιρότητας κατά "στάση Βουλευτικές 00" (Πίνακας 12α)

 

Σημίτης

Καραμανλής

Κόμματα

Νέα σχήματα

 

3/01

10/00

3/00

3/01

10/00

3/00

3/01

3/01

ΠΑΣΟΚ

59,8

69,3

63,6

1,2

2,4

3,2

24,8

18,8

ΝΔ

 

1,0

4,0

70,1

71,9

66,3

15,7

27,2

ΚΚΕ

7,7

2,2

8,8

2,4

4,3

3,7

31,7

22,5

ΣΥΝ

4,3

4,0

27,3

 

3,8

2,0

13,6

17,4

ΔΗΚΚΙ

 

9,5

12,0

 

9,1

6,5

27,8

36,8

Σύνολο

24,1

26,4

28,5

27,1

28,2

22,9

23,1

25,0

Αρχή σελίδας

Πίνακας 19 a Το συνέδριο θα επιδράσει θετικά στην πολιτική ζωή της χώρας

 

Σύνολο

ΝΔ

ΝΔ

ΝΔ

ΚΕΠ

 

 

 

1996

2000

Τώρα

 

 

97

3/00

97

3/00

3/00

3/00

Συμφωνώ Πάρα πολύ

27

12,4

65,5

28,5

34,1

 

Συμφωνώ Πολύ

23

24,1

19,5

39,9

39,7

29,7

Συμφωνώ Σχετικά

10

20,4

4

19,8

15,4

48,6

Δεν Συμφωνώ

18

25,9

4

6,3

6,1

2,7

Αρχή σελίδας

Πίνακας 19 b Η ΝΔ οδηγείται στην διάσπαση

 

Σύνολο

ΝΔ

ΝΔ

ΝΔ

ΚΕΠ

 

 

 

1996

2000

Τώρα

 

 

97

3/00

97

3/00

3/00

3/00

Συμφωνώ Πάρα πολύ

16,5

12,0

8,5

2,0

2,3

2,6

Συμφωνώ Πολύ

19

19,0

14,5

15,0

14,5

26,3

Συμφωνώ Σχετικά

10,0

19,5

11

21,3

18,7

34,2

Δεν Συμφωνώ

28

28,3

56,5

54,9

60,3

15,8

Αρχή σελίδας

 

Πίνακας 19γ Το συνέδριο θα αποτελέσει την βάση επανασυσπείρωσης της Κεντροδεξιάς

 

Σύνολο

ΝΔ

ΝΔ

ΝΔ

ΚΕΠ

 

 

 

1996

2000

Τώρα

 

 

97

3/00

97

3/00

3/00

3/00

Συμφωνώ Πάρα πολύ

14,5

12,2

29,5

28,9

35,0

 

Συμφωνώ Πολύ

23

19,1

36,5

32,4

34,6

21,1

Συμφωνώ Σχετικά

8,5

22,9

6

24,1

20,1

28,9

Δεν Συμφωνώ

17,5

22,5

10

7,1

3,3

31,6

Αρχή σελίδας

Πίνακας 19δ Δεν θα αλλάξει η ΝΔ

 

Σύνολο

ΝΔ

ΝΔ

ΝΔ

ΚΕΠ

 

 

 

1996

2000

Τώρα

 

 

97

3/00

97

3/00

3/00

3/00

Συμφωνώ Πάρα πολύ

19

16,5

14

8,3

8,4

5,4

Συμφωνώ Πολύ

20

18,0

28

20,6

21,5

8,1

Συμφωνώ Σχετικά

10,5

34,2

9,5

53,8

52,3

51,4

Δεν Συμφωνώ

22,5

12,4

38

11,1

12,6

16,2

Αρχή σελίδας

Πίνακας 19ε Πρέπει να προσκληθούν όλοι

 

ΝΔ

ΚΕΠ

Σύνολο

Συμφωνώ Πάρα πολύ

36,4

2,6

16,0

Συμφωνώ Πολύ

34,6

15,8

22,9

Συμφωνώ Σχετικά

20,1

44,7

23,2

Δεν Συμφωνώ

3,3

18,4

15,1

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α1α Θα διαμορφώσω τη θέση μου ανάλογα με τα πρόσωπα

 

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΕΠ

Ειναι νωρίς

Σύνολο

ΝΑΙ

8,2

16,4

18,9

16,8

13,3

Μαλλον ΝΑΙ

21,7

33,2

27,0

32,7

26,2

Μαλλον ΟΧΙ

22,3

21,5

29,7

23,9

23,6

ΟΧΙ

46,2

27,1

13,5

15,0

29,9

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α1 b Περιμένω την εξαγγελία θέσεων και προγράμματος

 

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΕΠ

Ειναι νωρίς

Σύνολο

ΝΑΙ

10,9

13,6

24,3

16,7

13,1

Μαλλον ΝΑΙ

15,8

30,5

29,7

22,8

21,1

Μαλλον ΟΧΙ

24,5

28,6

35,1

28,9

28,6

ΟΧΙ

46,2

25,4

 

19,3

29,8

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α1γ θα φέρει αλλαγή στην πολιτική ζωή της χώρας

 

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΕΠ

Ειναι νωρίς

Σύνολο

ΟΧΙ

9,8

20,1

2,6

11,4

13,3

Μαλλον ΟΧΙ

23,0

32,7

13,2

28,9

26,1

Μαλλον ΝΑΙ

31,1

22,4

34,2

30,7

27,2

ΝΑΙ

33,9

22,9

39,5

14,9

25,8

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α1δ Πρέπει να συνεργαστεί με ΝΔ

 

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΕΠ

Ειναι νωρίς

Σύνολο

ΝΑΙ

6,5

57,3

16,2

5,3

22,1

Μαλλον ΝΑΙ

14,7

23,0

24,3

31,6

21,5

Μαλλον ΟΧΙ

20,1

8,0

37,8

21,1

18,7

ΟΧΙ

51,6

9,4

10,8

18,4

27,0

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α1ε Πρόκειται για πλαγιοκόπηση της ΝΔ

 

ΠΑΣΟΚ

ΝΔ

ΚΕΠ

Ειναι νωρίς

Σύνολο

ΝΑΙ

31,0

20,1

2,6

7,8

17,3

Μαλλον ΝΑΙ

26,1

32,2

26,3

34,8

29,3

Μαλλον ΟΧΙ

18,5

20,1

23,7

26,1

22,0

ΟΧΙ

16,3

24,8

36,8

7,0

19,7

Αρχή σελίδας


Πίνακας Α4α Θα διαμορφώσω τη θέση μου ανάλογα με τα πρόσωπα

 

 

Ισχυρά Θετική

Θετική

Ουδέτερη

Αρνητική

Σύνολο

ΝΑΙ

58,6

61,6

61,3

28,2

39,5

ΟΧΙ

41,4

24,7

30,7

67,4

53,3

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α4 b Περιμένω την εξαγγελία θέσεων και προγράμματος

 

 

Ισχυρά Θετική

Θετική

Ουδέτερη

Αρνητική

Σύνολο

ΝΑΙ

69,0

61,6

52,1

23,6

34,3

ΟΧΙ

31,0

24,7

42,1

71,6

58,1

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α4γ θα φέρει αλλαγή στην πολιτική ζωή της χώρας

 

 

Ισχυρά Θετική

Θετική

Ουδέτερη

Αρνητική

Σύνολο

ΝΑΙ

89,7

40,5

32,9

60,6

53,2

ΟΧΙ

10,3

48,6

59,3

34,4

39,0

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α4δ Πρέπει να συνεργαστεί με ΝΔ

 

 

Ισχυρά Θετική

Θετική

Ουδέτερη

Αρνητική

Σύνολο

ΝΑΙ

35,7

65,8

55,0

39,7

43,4

ΟΧΙ

64,3

21,9

30,0

53,2

45,6

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α4ε Πρόκειται για πλαγιοκόπηση της ΝΔ

 

 

Ισχυρά Θετική

Θετική

Ουδέτερη

Αρνητική

Σύνολο

ΝΑΙ

21,4

52,7

57,9

46,8

46,8

ΟΧΙ

78,6

35,1

27,1

46,6

41,4

Αρχή σελίδας

Πίνακας Α2. Πόσο διατεθειμένος είσαστε να ακολουθήσετε τις επιλογές του Δημήτρη Αβραμόπουλου

 

Βουλευτικές 2000

Πάρα Πολύ

Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Λίγο

Καθόλου

ΠΑΣΟΚ

 

1,6

8,0

12,0

28,1

48,6

ΝΔ

3,6

3,2

13,7

23,8

24,2

31,5

ΚΚΕ

 

 

8,6

8,6

25,7

57,1

ΣΥΝ

 

 

12,5

37,5

16,7

33,3

ΔΗΚΚΙ

 

 

4,8

23,8

23,8

47,6

Αλλο

 

12,8

5,1

17,9

20,5

15,4

Ακυρο, Λευκό

 

2,1

4,2

25,0

10,4

22,9

Δεν Ψήφισα

2,7

2,7

10,8

29,7

10,8

24,3

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

1,6

2,4

10,3

19,6

23,5

37,9

 

Στάση τώρα

Πάρα Πολύ

Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Λίγο

Καθόλου

ΠΑΣΟΚ

 

,5

6,0

10,9

29,5

52,5

ΝΔ

 

1,4

12,6

23,8

26,6

35,5

ΚΚΕ

 

 

5,6

16,7

16,7

61,1

ΣΥΝ

 

 

9,5

28,6

28,6

33,3

ΔΗΚΚΙ

 

 

 

33,3

16,7

50,0

Αλλο

 

 

 

11,1

 

44,4

Κανένας δεν με εκφράζει

 

1,9

7,4

24,1

11,1

38,9

Είναι νωρίς

 

,9

7,0

26,1

28,7

27,0

Δεν με εκφράζουν οι εκλογές

33,3

 

 

 

33,3

33,3

Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική

 

 

8,0

36,0

4,0

24,0

ΚΕΠ

24,3

29,7

45,9

 

 

 

Σύνολο

1,6

2,4

10,3

19,6

23,5

37,9

 

Πίνακας Α3 Εκτίμηση ποσοστού του ΚΕΠ σε ενδεχόμενες βουλευτικές εκλογές

 

Ψηφοφόροι 2000

 

Στάση τώρα

Μέσος όρος

 

Μέσος όρος

Από

Μέχρι

9,4

Δεν Ψήφισα

 

 

 

9,6

Ακυρο, Λευκό

 

 

 

7,4

ΠΑΣΟΚ

7,2

6,6

7,9

8,8

ΝΔ

7,7

7,0

8,5

9,1

ΚΚΕ

8,5

6,5

10,5

9,0

ΣΥΝ

8,7

5,5

11,5

6,6

ΔΗΚΚΙ

6,7

3,0

10,0

9,2

Αλλο

4,2

2,0

7,0

 

Κανένας δεν με εκφράζει

7,0

6,0

8,0

 

Είναι νωρίς

8,5

7,5

9,5

 

Δεν με εκφράζουν οι εκλογές

7,9

 

 

 

Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική

10,6

 

 

 

ΚΕΠ

18,8

16,5

21,0


 

 

Διάγραμμα 1 B OX PLOT για την εκτίμηση ποσοστού σε σχέση με στάση στις Β2000

Για κάθε στάση, η έντονη γραμμή μέσα στο ορθογώνιο δείχνει τη μέση εκτίμηση (διάμεσο), οι βάσεις του ορθογωνίου αντιστοιχούν στα τεταρτημόρια της κατανομής. Δηλαδή, για όσους ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 25% θεωρεί ότι το ΚΕΠ θα πάρει από 0% έως 5%, ένα άλλο 25% ότι θα πάρει από 5% μέχρι 7%, ένα ακόμη 25% θεωρεί ότι θα πάρει από 7% έως 10% και το υπόλοιπο 25% ότι θα πάρει από 10% έως 16%.

Αρχή σελίδας

 

 

Διάγραμμα 2 B OX PLOT για την εκτίμηση ποσοστού σε σχέση με στάση τώρα

Για κάθε στάση, η έντονη γραμμή μέσα στο ορθογώνιο δείχνει τη μέση εκτίμηση (διάμεσο), οι βάσεις του ορθογωνίου αντιστοιχούν στα τεταρτημόρια της κατανομής. Δηλαδή, για όσους ψήφιζουν ΠΑΣΟΚ το 25% θεωρεί ότι το ΚΕΠ θα πάρει από 0% έως 5%, ένα άλλο 25% ότι θα πάρει από 5% μέχρι 6%, ένα ακόμη 25% θεωρεί ότι θα πάρει από 6% έως 10% και το υπόλοιπο 25% ότι θα πάρει από 10% έως 16%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το ΚΕΠ είναι 4% με 14%, 14% με 17%, 17% με 25% και 25% με 30%

Αρχή σελίδας