Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάρτιος 2001: ΚΕΠ, το εγχείρημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Στους Πίνακες Α1, Α4, Α2 και Α3 αναλύονται χαρακτηριστικά που αφορούν τη θέση των πολιτών απέναντι στο ΚΕΠ. Στους Πίνακες Α1 το 50% (Α1ε) θεωρεί ότι πρόκειται για πλαγιοκόπηση της ΝΔ, το 45% (Α1δ) θεωρεί ότι πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ, το 40% (Α1γ) θεωρεί ότι δεν θα φέρει αλλαγές στην πολιτική ζωή της χώρας. Περίπου 40% (Πίνακες Α1α και Α1β) περιμένουν την εξαγγελία θέσεων και προγράμματος καθώς και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ΚΕΠ.

Προφανώς, τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται κατά σημερινή στάση.

Στους Πίνακες Α2 αποτυπώνεται η στάση των πολιτών («ανεξάρτητα από τη σημερινή σας στάση, πόσο διατεθειμένος είστε να ακολουθήσετε το εγχείρημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου») κατά στάση στις εκλογές του 2000 και κατά σημερινή θέση. Γενικά, το 4% του συνόλου είναι ιδιαίτερα αποφασισμένο («πάρα πολύ» και «πολύ») το 10% τοποθετεί τον ευατό του σε ένα ευρύ κύκλο επιρροής, το 19% σε ένα ευρύτερο κύκλο και το υπόλοιπο 60% θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα για αυτό.

Στον Πίνακα Α3 αποτυπώνεται η εκτίμηση για το ενδεχόμενο ποσοστό του ΚΕΠ. Προφανώς, όσοι πολίτες έλκονται από το ΚΕΠ σήμερα διαφέρουν στις εκτιμήσεις τους από τους υπόλοιπους. Η προσδοκία τους είναι ποσοστό από 16% μέχρι 20%, ενώ οι υπόλοιποι κινούνται σε εκτιμήσεις για ποσοστό από 6% μέχρι 10%.

Στους Πίνακες Α4 αναλύονται χαρακτηριστικά που αφορούν τη θέση των πολιτών απέναντι στο ΚΕΠ σε σχέση με το βαθμό υποστήριξης του εγχειρήματος. Το 60% όσων στέκονται ισχυρά θετικά ή θετικά δηλώνουν ότι περιμένουν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ΚΕΠ για να διαμορφώσουν θέση. Αντίστοιχα, το 65% όσων στέκονται ισχυρά θετικά ή θετικά δηλώνουν ότι περιμένουν τις θέσεις και το πρόγραμμα του ΚΕΠ για να διαμορφώσουν θέση. Στο σύνολο του εκλογικού σώματος το 30% περιμένει «τα πρόσωπα και τις θέσεις» του ΚΕΠ, ενώ για το 50% δεν αποτελούν κριτήριο για τη θέση του απέναντι στο ΚΕΠ. Το 70% όσων στέκονται ισχυρά θετικά ή θετικά δηλώνουν ότι περιμένουν ότι η συγκρότηση του ΚΕΠ θα φέρει αλλαγές στην πολιτική ζωή της χώρας. Το 50% του συνόλου πιστεύει το ίδιο. Πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ, δηλώνει το ένα τρίτο όσων υποστηρίζουν ισχυρά θετικά το ΚΕΠ και τα δύο τρίτα όσων το υποστηρίζουν θετικά. Στο σύνολο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 43%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 50% των «σημερινών ψηφοφόρων ΝΔ» εκτιμά ότι δεν θα προκληθούν αλλαγές στην πολιτική ζωή της χώρας και ζητά συνεργασία με το ΚΕΠ. Επίσης το 35% των «σημερινών ψηφοφόρων ΝΔ» εκτιμά ότι θα προκληθούν αλλαγές στην πολιτική ζωή της χώρας και ζητά συνεργασία με το ΚΕΠ. Από όσους σήμερα υποστηρίζουν το ΚΕΠ οι μισοί δεν θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ πιστεύοντας ταυτόχρονα ότι θα προκληθούν αλλαγές. Οι μισοί πολίτες θεωρούν ότι η δημιουργία του ΚΕΠ αποτελεί πλαγιοκόπηση της ΝΔ. Η εκτίμηση αυτή έχει ισχυρή συσχέτιση με τη θέση απέναντι στο ΚΕΠ. Το 80% όσων τοποθετούνται ισχυρά θετικά απέναντι του δεν συμφωνεί με το παραπάνω. Το 50% της ΝΔ που θεωρεί ότι η κίνηση αυτή αποτελεί πλαγιοκόπηση παράλληλα επιθυμεί τη συνεργασία με το ΚΕΠ. Για όσους ακολουθούν σήμερα το ΚΕΠ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 25%.