Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Μάρτιος 2001: Τα δύο «μεγάλα» κόμματα, το συνέδριο της ΝΔ

Το συνέδριο της ΝΔ ως πολιτικό γεγονός της περιόδου αξιολογείται από τους πολίτες σε σχέση με την επίδραση του, και τα ευρύτερα πολιτικά του αποτελέσματα. (για το σύνολο, τους «ψηφοφόρους ΝΔ 2000», τους «ψηφοφόρους ΝΔ τώρα», τους «ψηφοφόρους ΚΕΠ»).

Στους Πίνακες 19 δίνονται και τα αντίστοιχα ποσοστά για την περίοδο πριν το προηγούμενο συνέδριο της ΝΔ.

Περιεχόμενα Ερευνας