Αρθρα στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

μετάβαση στο άρθροΝεολαία και Εκλογές

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα από δειγματοληπτικές έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος «Ποσοτικές μέθοδοι» του τετάρτου εξαμήνου του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. το εαρινό...

Κατεβάστε το πλήρες άρθρο

μετάβαση στο άρθροΚείμενο για τον Εκλογικό Νόμο

Ο εκλογικός νόμος αποτελεί στοιχείο αποτύπωσης των πολιτικών συσχετισμών, δεν αποτελεί όμως πανάκεια για τη λύση των λειτουργικών προβλημάτων του πολιτικού συστήματος. Η αναλογική εκπροσώπηση δεν αποτελεί το αποκλειστικό ...

μετάβαση στο άρθρο Ανοιχτή επιστολή στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Από τα μαθητικά μου χρόνια (τότε το 1970) είχα την «κακή» συνήθεια να χρησιμοποιώ την νέα (και την παλιά) παραλία περπατώντας και διασκεδάζοντας σε αυτήν. Οι «κοπάνες» των μαθητικών μας χρόνων (τώρα θα έχουν «παραγραφεί») μας οδηγούσαν μαζί με τα « αδερφά » γυμνάσια θηλέων εμάς του « ηρωϊκού » Ε' Αρρένων στο πλακόστρωτο, στο ...

μετάβαση στο άρθρο Παρατηρητήριο ροής φοιτητών

Είναι γνωστό, ότι κατά καιρούς συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν γενικά και ειδικά μεγέθη για την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η ετήσια απογραφή μαθητών από τις σχολικές μονάδες, αιτήσεις συμμετοχής (μηχανογραφικά δελτία) στην επιλογή για την Τριτοβάθμια κ.λ.π. Είναι επίσης γνωστό ότι αξιόπιστη και αποτελεσματική πολιτική ασκείται όταν στηρίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία που μπορεί κανείς να αναλύσει έγκαιρα χρονικά και επιστημονικά.