Αρθρα στην εφημερίδα CITYPRESS

Αρθρο της 27/6/2006

Η μέση βροχόπτωση σε περίοδο 25 ετών είναι περίπου ίδια με την μέση βροχόπτωση σε περίοδο ενός έτους ενώ η χειρότερη πλημμύρα σε περίοδο 25 ετών είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που θα συμβεί σε περίοδο ενός έτους. Ο μέσος επιστήμονας στην Ελλάδα είναι περίπου συγκρίσιμος με τον μέσο Αμερικανό επιστήμονα παρόλο που ο καλύτερος αμερικανός επιστήμονας θα είναι πολύ καλύτερος από τον αντίστοιχο έλληνα. Και λοιπόν; Επειδή οι άνθρωποι συγκεντρώνουν την...

Αρθρο της 28/6/2006

Ακόμα και θεμελιώδεις μαθηματικές αλήθειες μπορεί να εφαρμόζονται λάθος. Είναι παρά πολύ γνωστό ότι αν το μοντέλο ή τα δεδομένα μας δεν αξίζουν, τότε δεν θα αξίζουν ούτε και τα συμπεράσματα. Ο Η/Υ μπορεί να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ανοησία, αυτό δεν την κάνει πιο έγκυρη.

Αρθρο της 29/6/2006

Υπάρχει μια θεμελιώδης ιδιότητα των αριθμών που αναφέρεται στον Αρχιμήδη, σύμφωνα με την οποία οποιοσδήποτε αριθμός, όσο μεγάλος και αν είναι, μπορεί να ξεπεραστεί με την άθροιση ικανής ποσότητας μικρότερων αριθμών, όσο μικροί και αν είναι. «Δός μοι πα στω και ταν γαν κινήσω». Προφανώς η επίγνωση της αθροισιμότητας μικρών ποσοτήτων...