Αρθρα στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

μετάβαση στο άρθρο1/4/2004

Ποιες είναι οι σχέσεις των πολιτών με τα μέσα ενημέρωσης; Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι ο ρόλος -η επίδραση- των μέσων ως πηγή ενημέρωσης (η βαρύτητα και σημασία), και ο ως διαμορφωτής της τελικής απόφασης του πολίτη (ο βαθμός συμμετοχής τους στην τελική του απόφαση). Το διπλό ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο ...