Συνέδρια-Ομιλίες

Στην ενότητα αυτή της ιστοσελίδας παρατίθενται παρουσιάσεις μελών του εργαστηρίου σε συνέδρια και ομιλίες τους

Comparison of Elections for the European and the National Parliament: the case of Greece Andreadis, Ioannis and Chadjipadelis, Theodore, paper presented at 60th Political Studies Association Annual Conference "Sixty Years of Political Studies: Achievements and Futures", University of Edinburgh, UK , 29 March - 1 April 2010.
Available online at: http://www.psa.ac.uk/2010/UploadedPaperPDFs/19_834.pdf

Profiles of the European Political Groups Chadjipadelis, Theodore and Andreadis, Ioannis, paper presented at 60th Political Studies Association Annual Conference "Sixty Years of Political Studies: Achievements and Futures", University of Edinburgh, UK , 29 March - 1 April 2010
Available online at: http://www.psa.ac.uk/2010/UploadedPaperPDFs/19_917.pdf