Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα Οκτώβριος 2003: Θέματα

Δίνονται επίσης στοιχεία της έρευνας που αφορούν την τοποθέτηση των πολιτών σε " θέματα " της επικαιρότητας ( Πίνακας 10 ).

Στον Πίνακα 10 έχει αξία η σχετική σειρά τοποθέτησης (σε παρένθεση στην τελευταία στήλη) των « θεμάτων ". Στον Πίνακα 12α δίνεται η συμφωνία σε " προτάσεις " που αποτελούν διατυπώσεις για επίκαιρα " θέματα ". Στον Πίνακα 12β αναλύεται κατά " στάση " η συμφωνία σε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις. Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Κ. Σημίτης θεωρείται από το 50% των " ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ 00 " ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας. Αντίστοιχα, ο Κ. Καραμανλής θεωρείται από το 70% των « ψηφοφόρων ΝΔ 00 » ικανός να οδηγήσει τη ΝΔ στην κυβέρνηση. Το 60% των πολιτών συμφωνεί ότι «η χώρα παρουσιάζει εικόνα συνολικής διαφθοράς», επίσης το17% δηλώνει την πρόθεση του να «υποστηρίξει ένα οικολογικό κόμμα».
Περιεχόμενα Ερευνας