ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Νεολαία και Εκλογές - Πίνακας 2

Στον πίνακα 2 αποτυπώνονται οι μετακινήσεις από Βουλευτικές 2000 σε φοιτητικές 2003 (πρόθεση στάσης) και στον πίνακα 3 οι μετακινήσεις από Βουλευτικές 2000 σε φοιτητικές 2003 από την αντίστοιχη έρευνα που έγινε σε δείγμα 1386 φοιτητών μετά τις φοιτητικές 2003.

Πίνακας 2 Μετακινήσεις από Βουλευτικές 2000 σε φοιτητικές 2003

ΠΑΣΠ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΠΚΣ

Άλλη δεξιά

Άλλη αριστερή

Ανεξάρτητη

Δεν με ενδιαφέρουν οι εκλογές

Δεν θα ψηφίσω (κανείς δεν με εκπροσωπεί)

Δεν θα ψηφίσω (προσωπικοί λόγοι)

Άκυρο, Λευκό

Δεν απαντώ

Δεν αποφάσισα

Βουλευτικές 2000

ΠΑΣΟΚ

51,9

3,2

3,2

3,2

1,6

1,1

10,3

4,9

2,7

3,2

14,6

ΝΔ

0,9

69,4

1,7

0,4

2,2

1,7

6,0

4,7

0,4

2,2

10,3

ΚΚΕ

3,3

3,3

65,0

8,3

1,7

3,3

1,7

3,3

5,0

5,0

ΣΥΝ

8,7

4,3

8,7

30,4

17,4

4,3

8,7

4,3

4,3

4,3

4,3

ΔΗΚΚΙ

20,0

30,0

20,0

10,0

 

 

20,0

Άλλο

2,6

2,6

12,8

5,1

25,6

23,1

12,8

5,1

2,6

5,1

2,6

Άκυρο, Λευκό

2,9

5,7

11,4

8,6

5,7

25,7

11,4

5,7

22,9

Αποχή

5,0

7,0

2,0

6,0

7,0

6,0

14,0

5,0

4,0

9,0

35,0

Δεν είχα δικαίωμα ψήφου

11,5

23,8

8,2

0,5

6,5

10,4

3,4

5,7

3,6

2,5

5,0

18,8

Δεν απαντώ

2,3

6,0

2,3

2,3

1,5

3,0

6,8

6,8

1,5

30,8

36,8

Σύνολο

12,9

23,3

8,1

0,4

5,7

6,8

3,3

7,4

4,7

2,3

6,8

18,4

Οι στάσεις απόστασης από την πολιτική (Δεν με ενδιαφέρουν οι εκλογές, κανείς δεν με εκπροσωπεί) συγκεντρώνουν 10,7% του συνόλου. Το γεγονός αυτό δίνει το μέτρο της θεσμικής απόστασης από τις φοιτητικές εκλογές για τους ενεργούς φοιτητές.

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στην Μακεδονία >  Νεολαία και εκλογές