Για φοιτητές και φοιτήτριες Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πληροφορίες για το μάθημα Στατιστική 1

Το κλειδί εγγραφής στο elearning είναι 12YA03-2016. Εγγραφείτε άμεσα και ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες που υπάρχουν διαθέσιμες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες των δραστηριοτήτων. Μετά τη λήξη μίας προθεσμίας δεν θα μπορείτε να ασχοληθείτε με την αντίστοιχη δραστηριότητα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης.

Πληροφορίες για το μάθημα Στατιστική 2

Για το μάθημα Στατιστική 2 σας παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον κ. Κυρίτση: http://www.econ.auth.gr/el/econ/faculty/3824

Επικοινωνία με διδάσκοντα

Ακολουθείστε τις παρακάτω επιλογές με την σειρά που εμφανίζονται:

1. Κάντε την ερώτηση κατά την ώρα της παράδοσης του μαθήματος. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν και άλλοι/ες που έχουν την ίδια ερώτηση.

2. Ελάτε στο γραφείο μου (Εγνατία οδός 46, 5ος όροφος) ή καλέστε στο τηλέφωνο: 2310 991992 τις παρακάτω ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 14:15-15:15 & 18:00-19:00

3. Ελάτε στο γραφείο διδασκόντων,1ος όροφος κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε, ή καλέστε στο τηλέφωνο 2310 995152 τις παρακάτω ώρες επικοινωνίας: Παρασκευή 15:15-16:15

4. Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: john@auth.gr. Στα μηνύματα αυτά συνήθως απαντώ με ανακοίνωση έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι/ες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιόδους που υπάρχουν τακτικές ώρες επικοινωνίας (δηλαδή εκτός εξεταστικών περιόδων και διακοπών) δεν υπάρχει λόγος να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα για να κλείσουμε κάποια ώρα συνάντησης. Αν δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση περί έκτακτης απουσίας μου στο χώρο ανακοινώσεων του http://www.polsci.auth.gr/index.php μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στις ώρες επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω χωρίς να υπάρχει ανάγκη κάποιας επιπλέον συνεννόησης. Σημειώστε ότι στο γραφείο διδασκόντων οι δυνατότητες εξυπηρέτησης είναι περιορισμένες (π.χ. δεν έχω πρόσβαση στα γραπτά σας). Συνεπώς, αν ο σκοπός της επικοινωνίας αφορά σε κάτι περισσότερο από απαντήσεις σε απορίες, είναι καλύτερα να προτιμήσετε τις ώρες επικοινωνίας στο γραφείο μου από το γραφείο διδασκόντων.

Συστατικές επιστολές

Όπως θα γνωρίζετε είμαι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και η συνεργασία μου με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι προσωρινή. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο και καλύτερο για εσάς να χρησιμοποιήσετε συστατική επιστολή που θα σας δώσει κάποιο μέλος ΔΕΠ του δικού σας τμήματος