Η αποχή από τις εκλογές του 2004: Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές

Στην πρώτη ενότητα του παρόντος άρθρου σημειώθηκε ότι στο σύνολο της χώρας το ποσοστό της αποχής υπολογίζεται στο επίπεδο του 22,4%. Μέσα στο σύνολο αυτών που απείχαν από τις βουλευτικές εκλογές 2004 θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει διάφορα υποσύνολα, το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά.

Ένα υποσύνολο Α, αποτελείται από αυτούς οι οποίοι δεν επέλεξαν την αποχή, αλλά απλά δεν είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για διάφορους λόγους (π.χ. πολίτες που την ημέρα των εκλογών αναγκάστηκαν να βρίσκονται μακριά από τον τόπο στον οποίο μπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, νοσηλευόμενοι κ.τ.λ.) Ένα άλλο υποσύνολο Β, συμπεριλαμβάνει αυτούς οι οποίοι απείχαν λόγω προσωπικής επιλογής. Τέλος, υπάρχει και ένα υποσύνολο Γ αυτών που εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αλλά η πιθανότητα εμφάνισής τους στην κάλπη θα πρέπει να θεωρείται πάρα πολύ μικρή ή και αδύνατη. Το υποσύνολο αυτό περιλαμβάνει τους πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των Ο.Τ.Α. της χώρας αλλά η ατομική τους μερίδα δεν έχει μεταβληθεί εδώ και δεκαετίες. Συνήθως πρόκειται για πολίτες οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει πριν από πολλά χρόνια και δεν διατηρούν πλέον καμία επαφή με την Ελλάδα ή για ατομικές μερίδες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί αλλά για διάφορους λόγους παραμένουν ακόμα ενεργές στα αρχεία των Δημοτολογίων.

Οι Ευρωεκλογές 2004 διεξήχθησαν τρεις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές 2004 και το εκλογικό σώμα των δύο αναμετρήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό το ίδιο. Από τους πολίτες που απείχαν στις βουλευτικές εκλογές όσοι ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες Β και Γ απείχαν και από τις Ευρωεκλογές στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Οι πολίτες της κατηγορίας Α είναι πολύ πιθανό να μπόρεσαν να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές. Από την άλλη πλευρά όμως είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι ένα ισοδύναμο σύνολο Α΄ βρισκόταν στην αντίστοιχη θέση (αδυναμίας της άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος) την ημέρα της διεξαγωγής των Ευρωεκλογών. Δηλαδή μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σύνολο Α΄ αντικατέστησε το σύνολο Α. Είναι λογικό λοιπόν να υποθέσουμε ότι οι ψηφίσαντες στις Ευρωεκλογές οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει στις Βουλευτικές αποτελούν αμελητέα ποσότητα.

Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει γνωστή κάποια έρευνα που να μας δίνει μία εικόνα για το ποσοστό που εκφράζει το κάθε ένα από τα σύνολα Α, Β και Γ στο σύνολο των πολιτών που απείχαν από τις βουλευτικές εκλογές, δεν υπάρχει η δυνατότητα να εκτιμήσουμε πόσοι είναι οι πολίτες που είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν αλλά δεν το έκαναν λόγω προσωπικής επιλογής. Αν όμως αναζητήσουμε το ποσοστό συμμετοχής στις Ευρωεκλογές ανάμεσα σε αυτούς που ψήφισαν στις Βουλευτικές είναι σίγουρο ότι το υπόλοιπο ποσοστό θα αποτελείται κατά μεγάλο μέρος από πολίτες που αντιμετώπισαν τις Ευρωεκλογές ως εκλογές β κατηγορίας και οι οποίοι επέλεξαν να εκμεταλλευτούν την καλοκαιρινή ημέρα των εκλογών διαφορετικά.

Οι υπολογισμοί έχουν ως εξής: Στις βουλευτικές εκλογές ψήφισαν 7573368 πολίτες ενώ στις Ευρωεκλογές 6258091, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής ήταν της τάξης του 82,6%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας στους 5 ψηφοφόρους των βουλευτικών εκλογών αποφάσισε να μην προσέλθει στην κάλπη των Ευρωεκλογών.

Όπως προαναφέρθηκε το ποσοστό της αποχής μίας εκλογικής περιφέρειας που μπορεί να υπολογίσει κάποιος σήμερα με μία επίσκεψη στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. διαφέρει από το ποσοστό της αποχής της εκλογικής περιφέρειας που εμφανιζόταν στον ίδιο δικτυακό τόπο δέκα ημέρες μετά από την διεξαγωγή των εκλογών. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος των ετεροδημοτών.