Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2005 - Τα Θέματα

Δίνονται επίσης στοιχεία της έρευνας που αφορούν την τοποθέτηση των πολιτών σε "θέματα" της επικαιρότητας.

(Πίνακας 11). Στον Πίνακα 11 έχει αξία η σχετική σειρά τοποθέτησης (σε παρένθεση στην τελευταία στήλη) των «θεμάτων".

Στον Πίνακα 9 δίνεται η συμφωνία σε "προτάσεις" που αποτελούν διατυπώσεις για επίκαιρα "θέματα". Στον Πίνακα 10 αναλύεται κατά "στάση" η συμφωνία στις παραπάνω προτάσεις. Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Κ. Καραμανλής θεωρείται από το 65% των "ψηφοφόρων ΝΔ 04" ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας (Πίνακας 10Α). Αντίστοιχα, ο Γ. Παπανδρέου θεωρείται από το 32,6% των «ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ 04» ικανός να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση (Πίνακας 10Γ).

Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες συμφωνούν πάρα πολύ με την πρόταση: «Η λιτότητα θα συνεχιστεί. Η οικονομική μας κατάσταση θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα». Ποσοστό 36,9% των πολιτών είναι υπέρ του διαλόγου Ελλάδας - Τουρκίας.

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι στάσεις των πολιτών απέναντι σε έννοιες όπως «Εκσυγχρονισμός», «Κεντροδεξιά» κ.α. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικών στάσεων συγκεντρώνουν οι έννοιες «Εκσυγχρονισμός» και «Ιδιωτικοποιήσεις» με ποσοστά 80,7% και 67,3% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, περίπου ένας στους δύο πολίτες είναι αντίθετος με την τρομοκρατία. Το ίδιο περίπου ποσοστό των πολιτών δεν νιώθουν να εκφράζονται από τις έννοιες «Κεντροδεξιά» και ««Κεντροαριστερά».