Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2005 - Απόδοση ευθυνών

Στις δύο έρευνες (Απριλίου και Νοεμβρίου) ζητήθηκε από τους πολίτες να αποδώσουν ευθύνες για γενικά και ειδικά «θέματα» στο ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ, «και στους δύο» ή σε «κάποιον άλλο».

Μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών που εντοπίζουν ευθύνες στη ΝΔ ενώ μειώνεται το ποσοστό των πολιτών που εντοπίζει ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ. Η αύξηση (ή η αντίστοιχη μείωση) δημιουργείται κυρίως από την ισχυροποίηση της εντύπωσης αυτής στο εσωτερικό της ομάδας «ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ» και σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου.