Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2005

Πίνακας 12Α: Βαθμός συμφωνίας με τομείς κυβερνητικής πολιτικής (Σύνολο 04/05)

 

 

Πάρα Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Καθόλου

Δεν

Ξέρω

Άμυνα

6,2

20,0

38,6

20,7

14,6

Ανάπτυξη

5,5

17,8

40,2

28,7

7,8

Απασχόληση

4,6

16,8

37,3

34,9

6,5

Γεωργία

7,6

19,5

30,3

25,3

17,2

Δημόσια Διοίκηση

4,1

21,3

37,3

27,8

9,4

Δημόσια Έργα

4,8

20,7

36,2

30,0

8,3

Δημόσια Τάξη

8,2

23,5

37,1

22,6

8,6

Δικαιοσύνη

7,6

26,6

30,7

26,3

8,7

Εμπόριο

4,0

14,1

34,6

31,4

15,9

Εξωτερική Πολιτική

7,6

20,1

33,5

29,9

8,9

Κοινωνική Ασφάλιση

5,6

15,0

32,9

35,2

11,2

ΜΜΕ

4,7

19,1

41,7

24,0

10,5

Μεταφορές-Επικοινωνίες

4,8

23,1

40,0

20,4

11,7

Ναυτιλία

3,8

15,2

27,3

21,1

32,7

Οικονομία

5,5

13,3

29,9

47,0

4,3

Παιδεία

8,1

20,8

35,3

28,1

7,6

Περιβάλλον

7,0

20,4

33,7

28,2

10,7

Περιφερειακή Ανάπτυξη

5,4

16,5

30,0

36,1

12,0

Πολιτισμός

8,7

27,4

34,1

19,8

10,0

Υγεία

16,6

27,3

26,0

26,1

4,0

 

Πίνακας12Β Βαθμός συμφωνίας με τομείς κυβερνητικής πολιτικής (Σύνολο 11/05)

 

 

Πάρα Πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Καθόλου

Δεν

Ξέρω

Άμυνα

5,1

21,5

27,6

27,9

17,9

Ανάπτυξη

5,3

20,8

31,5

32,9

9,4

Απασχόληση

4,7

16,1

28,8

43,6

6,9

Γεωργία

3,0

13,2

29,3

35,4

19,0

Δημόσια Διοίκηση

3,3

15,7

32,6

36,7

11,6

Δημόσια Έργα

5,0

17,4

36,3

32,8

8,6

Δημόσια Τάξη

6,8

20,1

30,6

33,0

9,4

Δικαιοσύνη

5,5

17,9

26,5

37,5

12,6

Εμπόριο

3,0

12,9

27,3

35,1

21,7

Εξωτερική Πολιτική

4,6

16,4

33,1

35,3

10,7

Κοινωνική Ασφάλιση

3,5

14,5

29,2

44,4

8,5

ΜΜΕ

4,7

15,7

34,7

30,3

14,5

Μεταφορές-Επικοινωνίες

4,2

17,0

36,9

28,3

13,6

Ναυτιλία

2,5

13,5

22,3

28,7

32,9

Οικονομία

3,5

13,0

23,8

52,8

6,9

Παιδεία

6,3

18,2

29,2

38,1

8,2

Περιβάλλον

4,5

16,3

31,3

32,0

15,9

Περιφερειακή Ανάπτυξη

5,1

14,5

27,9

38,2

14,3

Πολιτισμός

6,8

21,8

26,0

31,7

13,7

Υγεία

15,3

20,1

28,2

30,3

6,0