Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2004 - Τα Θέματα

Δίνονται επίσης στοιχεία της έρευνας που αφορούν την τοποθέτηση των πολιτών σε "θέματα" της επικαιρότητας (Πίνακας 11). Στον Πίνακα 11 έχει αξία η σχετική σειρά τοποθέτησης (σε παρένθεση στην τελευταία στήλη) των «θεμάτων".

Στον Πίνακα 14 δίνεται η προσδοκία για τα προσωπικά οικονομικά για το 2005 σε σχέση με την εκτίμηση των προσωπικών οικονομικών το 2004. Ποσοστό 19,1% των πολιτών εκτιμά ότι τα προσωπικά οικονομικά του θα βελτιωθούν το 2005. Ταυτόχρονα, 23,1% θεωρεί ότι θα βρεθεί το 2005 σε καλύτερη θέση από ότι το 2004 και 20,5% σε χειρότερη από ότι το 2004.

Στον Πίνακα 15 δίνεται η προσδοκία για τα οικονομικά της χώρας για το 2005 σε σχέση με την εκτίμηση των οικονομικών της χώρας το 2004. Ποσοστό 15,1% των πολιτών εκτιμά ότι τα οικονομικά της χώρας θα βελτιωθούν το 2005. Ταυτόχρονα, 21,5% θεωρεί ότι θα βρεθεί η χώρα το 2005 σε καλύτερη θέση από ότι το 2004 και 15,5% σε χειρότερη από ότι το 2004.

Στον Πίνακα 9 δίνεται η συμφωνία σε "προτάσεις" που αποτελούν διατυπώσεις για επίκαιρα "θέματα". Στον Πίνακα 10 αναλύεται κατά "στάση" η συμφωνία σε έξι από τις παραπάνω προτάσεις. Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Κ. Καραμανλής θεωρείται από το 60% των "ψηφοφόρων ΝΔ 04" ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας (Πίνακας 10Ε). Αντίστοιχα, ο Γ. Παπανδρέου θεωρείται από το 40% των «ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ 04» ικανός να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση (Πίνακας 10ΣΤ).

Το 45% των πολιτών συμφωνεί ότι «η χώρα παρουσιάζει εικόνα συνολικής διαφθοράς», σχεδόν ίδιο ποσοστό εκτιμά ότι «η κυβέρνηση τα φορτώνει όλα στους προηγούμενους». Στις προτάσεις αυτές, κεντρικές πολιτικές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, υποχωρεί η πεποίθηση των «ψηφοφόρων ΝΔ» στην πρώτη ενώ στην δεύτερη συντάσσεται το 70% των «ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ». Σε σχέση με την «απογραφή», η διαδικασία της δέχεται την ισχυρή κριτική του 30%.