Ερευνα: Κόμματα-Πρόσωπα-Θέματα 11/2004 - Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Το ενδιαφέρον για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπως συνήθως για τα συνέδρια των κομμάτων εξουσίας κυμαίνεται στο 30% της κοινής γνώμης.

Αντίστοιχο ποσοστό πολιτών δεν ενδιαφέρεται. Ισορροπημένη είναι η γνώμη των πολιτών όσον αφορά τη διατύπωση «Όλοι ίδιοι είναι, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Η συμφωνία στην παραπάνω διατύπωση στο εσωτερικό ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πλησιάζει το 25%. Τέλος, η κοινή γνώμη απευθυνόμενη στον Γιώργο Παπανδρέου, του ζητά πλειοψηφικά (40% ισχυρή συμφωνία) «να τα αλλάξει όλα». Πίνακες 16, 17, 18, 19 και 20.