Παρατηρητήριο Α.Π.Θ.

Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέματα σχετικά όχι μόνο με τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του 2006 υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή εφαρμοσμένης στατιστικής Θ. Χατζηπαντελή. Συμπληρώθηκαν 2953 ερωτηματολόγια σε 33 σημεία. Η επιλογή των σημείων έγινε έτσι ώστε το δείγμα να καλύπτει όλες τις σχολές και τα τμήματα του Α.Π.Θ. με αντιπροσωπευτικό τρόπο.

Σε σχέση με την παραπάνω έρευνα σας παραθέτουμε (πιέστε τα σχετικά links):

  • Ανάλυση έρευνας 
  • Διαγράμματα της έρευνας 
  • Παρουσίαση των στοιχείων