Δειγματοληπτική έρευνας μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών στις Βουλευτικές εκλογές του 2009 για την προεκλογική περίοδο

Το πρόγραμμα CCS (Comparative Candidate Survey) προσπαθεί, μέσω δειγματοληπτικής έρευνας μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών για την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών του 2009, να αποτυπώσει συγκριτικά ομοιότητες και διαφορές σχετικά με δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων 30 χωρών και σχετικά με την ποιότητα και τα μέσα της προεκλογικής εκστρατείας.

Στην Ελλάδα η έρευνα διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Θ. Χατζηπαντελή.

Στόχος είναι να καταγραφούν επιστημονικά στοιχεία που αφορούν το profile των υποψηφίων Βουλευτών και να είναι δυνατόν να παρουσιαστούν συγκριτικά δεδομένα των Ελλήνων υποψηφίων σε σχέση με τους υποψηφίους των άλλων χωρών που συμμετέχουν (περίπου 30 χώρες στον πλανήτη).

Η έρευνα διεξάγεται για δεύτερη φορά. Η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια έγινε μετά τις εκλογές του 2007. Μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας του 2007 παρουσιάζονται στο άρθρο:

Characteristics of Greek Parliament candidates, Andreadis, Ioannis and Chadjipadelis, Theodore 58th Political Studies Association Annual Conference "Democracy, Governance and Conflict: Dilemmas of Theory and Practice", Swansea, UK, 1 - 3 April 2008
Πιέστε εδώ για να δείτε το παραπάνω άρθρο