Προπτυχιακά μαθήματα επιλογής: ΚΕ0Ε05 Η οργάνωση των πολιτικών κομμάτων

Όνομα διδάσκοντα: Θεόδωρος Χατζηπαντελής Όνομα διδάσκοντα: Δημοσθένης Δώδος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της οργάνωσης των πολιτικών κομμάτων, στη μελέτη της δομής και της λειτουργίας τους, καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με τη μελέτη του πολιτικού ανταγωνισμού μέσω της ανάλυσης προεκλογικών δραστηριοτήτων των κομμάτων. Οι φοιτητές εισάγονται στη μελέτη περίπτωσης κυρίως με μεθοδολογία SWAT (case study) και στη διαδικασία προσομοίωσης (role play simulation) που διακρίνεται από το θεατρικό παιχνίδι και το δημοσιογραφικό ρόλο.

Κατά το μάθημα προβλέπεται η εκπόνηση εργασίας από τους συμμετέχοντες σχετικής με την οργανωτική και την πολιτική ταυτότητα κάποιου κόμματος καθώς επίσης και η προσομοίωση από ομάδες φοιτητών προεκλογικής εκστρατείας πραγματικών κομμάτων ή συνδυασμός υποψηφίων για εκλογικές αναμετρήσεις. Τα παραπάνω χωρίζονται σε τρεις φάσεις: Συλλογή στοιχείων από άτυπες και τυπικές πηγές, παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης οργάνωση και υλοποίηση της προσομοίωσης. Τα θέματα μελέτης περίπτωσης και η προσομοίωση διαφοροποιούνται κάθε χρόνο. Συστατικό στοιχείο του μαθήματος είναι η παρουσίαση από δρώντες πολιτικούς της δραστηριότητας των κομμάτων ή παρατάξεών τους.


Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα

  • Μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη
  • Κοινωνική Στατιστική
  • Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες
  • Η οργάνωση των πολιτικών κομμάτων