ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Νεολαία και Εκλογές - Πίνακας 3

Πίνακας 3 Μετακινήσεις από βουλευτικές 2000 σε φοιτητικές 2003 (μετά τις εκλογές)

Φοιτητικές 2003

ΠΑΣΠ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΠΚΣ

ΕΑΑΚ

Ένωση ανεξαρτήτων

Άλλη αριστερή

Ανεξάρτητη

Δεν ψήφισα

Άκυρο, Λευκό

Δεν απαντώ,

δεν θυμάμαι

Άλλη

Βουλευτικές 2000

ΠΑΣΟΚ

51,6

7,5

5,9

2,7

3,8

0,5

3,2

22,0

1,1

0,5

1,1

ΝΔ

3,2

70,5

0,5

1,4

4,1

1,4

16,1

0,9

1,4

0,5

ΚΚΕ

4,2

4,2

66,7

2,1

4,2

2,1

14,6

2,1

ΣΥΝ

3,4

3,4

13,8

6,9

51,7

6,9

6,9

3,4

3,4

ΔΗΚΚΙ

25,0

25,0

8,3

33,3

8,3

Άλλο

3,0

6,1

21,2

12,1

18,2

15,2

6,1

6,1

12,1

Άκυρο, Λευκό

4,8

19,0

14,3

4,8

42,9

9,5

4,8

Αποχή

6,9

7,6

4,6

4,6

6,1

2,3

5,3

51,9

2,3

3,8

4,6

Δεν είχα δικαίωμα ψήφου

12,7

20,2

8,6

5,0

7,0

2,3

3,4

28,1

1,8

7,0

3,9

Δεν απαντώ

4,7

8,7

2,7

4,0

3,3

5,3

0,7

28,0

0,7

41,3

0,7

Σύνολο

14,0

22,6

7,6

4,5

5,6

3,5

2,9

26,7

1,6

8,3

2,7

Από τον πίνακα 3 διαπιστώνουμε ότι το πραγματικό ποσοστό αποχής είναι κοντά στο 25% ενώ οι πίνακες 2 και 3 επιβεβαιώνουν την δομή παραταξιακής ψήφου που αναφέρθηκε παραπάνω σχολιάζοντας τον πίνακα 1.

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στην Μακεδονία >  Νεολαία και εκλογές