ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Νεολαία και Εκλογές - Πίνακας 1

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μετακινήσεις από τις Βουλευτικές εκλογές του 2000 στις φοιτητικές 2002 από την πρώτη έρευνα που έγινε σε δείγμα 1375 φοιτητών του Α.Π.Θ. πριν από τις φοιτητικές εκλογές.

Φοιτητικές 2002

ΠΑΣΠ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΠΚΣ

Άλλη αριστερή

Ανεξάρτητη

Δεν ψήφισα

Άκυρο, Λευκό

Δεν απαντώ

Δεν θυμάμαι

Άλλη

Βουλευτικές 2000

ΠΑΣΟΚ

51,4

5,4

6,5

4,9

1,6

25,9

1,6

2,7

ΝΔ

70,7

1,3

3,0

22,4

0,4

1,7

0,4

ΚΚΕ

6,7

61,7

10,0

3,3

16,7

1,7

ΣΥΝ

4,3

4,3

13,0

17,4

13,0

34,8

13,0

ΔΗΚΚΙ

10,0

10,0

20,0

30,0

10,0

10,0

10,0

Άλλο

2,6

12,8

23,1

20,5

33,3

5,1

2,6

Άκυρο, Λευκό

5,7

11,4

5,7

5,7

54,3

11,4

5,7

Αποχή

6,0

12,0

3,0

6,0

3,0

57,0

7,0

6,0

Δεν είχα δικαίωμα ψήφου

8,6

17,7

7,3

5,0

6,1

50,0

1,8

3,2

0,2

Δεν απαντώ

3,8

7,5

4,5

3,0

4,5

33,8

1,5

39,1

2,3

Σύνολο

11,6

22,2

8,1

5,2

5,0

38,7

2,1

6,8

0,4

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στην Μακεδονία >  Νεολαία και εκλογές