ΕΘΝΟΣ: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 3+2+2=?

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Στην ταινία «μάθε παιδί μου γράμματα» η εξίσωση 6+6+6 ( κάθε ομοιότητα με άλλο αριθμό είναι τυχαία ) κατέληγε στο διδακτορικό δίπλωμα που χρησιμοποιείται σαν στήριγμα σε γραφομηχανή. Έξι χρόνια στο δημοτικό, έξι χρόνια στο γυμνάσιο και έξι χρόνια στο πανεπιστήμιο κατέληγαν στην ανεργία ή την ετεροαπασχόληση.

Σήμερα;

Από τις 1 00,000 παιδιά που γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα το 80% έχει εξασφαλισμένη μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρκεί να καταφέρει να πάρει το απολυτήριο Λυκείου (με γενικό βαθμό επιτυχίας 9,5 στα 20).

Το ποσοστό αυτό μας κατατάσσει πιθανόν στην υψηλότερη θέση παγκοσμίως. Το αντίστοιχο για τις Η.Π.Α πλησιάζει το 30%. Η αγορά εργασίας μας (που χρειάζεται 80,000 (άντε 70,000) το χρόνο πτυχιούχους) πρέπει να είναι η πλέον εξειδικευμένη στον πλανήτη.

Όλοι αυτοί αυτό προφανώς δεν εισάγονται σε σχολές πρώτης επιλογής. Στα ΑΕΙ, ένα τέταρτο εισάγεται σε σχολή που δηλώνει από πρώτη ως τρίτη επιλογή, ένα τέταρτο σε σχολή που δηλώνει από τέταρτη ως δέκατη επιλογή και οι υπόλοιποι (οι μισοί δηλαδή) σε σχολή που δηλώνουν από ενδέκατη θέση και κάτω στο μηχανογραφικό δελτίο.

Από τους εισαγόμενους οι μισοί δεν παίρνουν ποτέ πτυχίο. Από τους 40,000 που παίρνουν πτυχίο οι 1 2,000 είναι άνεργοι. Προφανώς αναφερόμαστε σε πολίτες που δεν απασχολούνται σύμφωνα με το πτυχίο τους ή υποαπασχολούνται.

Άλλωστε και οι σχετικοί σύλλογοι (Δικηγορικός, Ιατρικός, ΤΕΕ, κ.λ.π) αναφέρονται στην πληθώρα επαγγελματιών του κλάδου τους, στην υπερσυγκέντρωση τους στα αστικά κέντρα, στα επαγγελματικά προβλήματα.

Οι 40,000 πτυχιούχοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν μεταξύ τους αποθέτοντας τις ελπίδες τους στις μεταπτυχιακές σπουδές. Προφανώς θέλουν να ζήσουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη (άντε στην Πάτρα και το Ηράκλειο).

Όσοι εντάσσονται στην αγορά εργασίας σαν ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργούν επαγγελματικό έργο. Προφανώς δεν είναι οι Έλληνες αρρωστομανείς ώστε να κάνουν συνεχώς ιατρικές εξετάσεις. Είναι πιο λογικό να δημιουργεί την ανάγκη μη αναγκαίων εξετάσεων η πληθώρα επαγγελματιών. Ούτε είναι δικομανείς. Είναι πιο λογικό να δημιουργεί την ανάγκη άχρηστου δικηγορικού έργου η πληθώρα επαγγελματιών. Δεν είναι λογικό στην Ελλάδα να χρειάζονται φροντιστήριο τα παιδιά ακόμη και του δημοτικού. Είναι πιο λογικό η πληθώρα πτυχιούχων σχετικών με την εκπαίδευση να παράγει άχρηστο εκπαιδευτικό έργο.

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε παλιότερα με την απορρόφηση στο δημόσιο τομέα του πλεονάζοντος προσωπικού. Δεν είναι όμως λογικό να χρειάζονται 1 0 υπογραφές σε ένα έγγραφο ή ένα πιστοποιητικό. Αν όμως χρειάζεται μία υπογραφή τι δουλειά θα κάνουν οι υπόλοιποι εννέα; Δεν είναι λογικό να μη μηχανοργανώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Αν όμως αρκεί ένας χειριστής υπολογιστή, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι;

Πλεονάζον λοιπόν επαγγελματικό έργο, υφέρπουσα γραφειοκρατία -αέρας δηλαδή κοπανιστός-, απαρχαιωμένη αγορά εργασίας με «υψηλού» επιπέδου δυναμικό.

Πανεπιστήμια που διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές. Φοιτητές που διαμαρτύρονται γιατί καταλαβαίνουν ότι μειώνονται οι πιθανότητες απορρόφησης. Εργοδότες που διαμαρτύρονται για την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Βίαια ένταξη στη αγορά εργασίας. Είναι καλό ο αγρότης να είναι πτυχιούχος μαθηματικών, αλλά ο πτυχιούχος μαθηματικών δεν εκπαιδεύεται για αγρότης. Αισθάνεται ότι μάλλον τζάμπα ξόδεψε χρόνια για να κάνει ότι εμπειρικά μαθαίνει μετά το πτυχίο από τον πατέρα του.

Η λύση;

Επανασχεδιασμός -διαρθρωτικές τομές- στην αγορά εργασίας. Επανεκπαίδευση -νέες δεξιότητες- του υπάρχοντος δυναμικού. Επανασχεδιασμός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην ανατροπή της σχέσης γενικής-τεχνικής υπέρ της τεχνικής εκπαίδευσης. Ενιαίο σχέδιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κριτήρια την αποτελεσματικότητα της στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας.

Λόγια μεγάλα; Ας μάθουμε από τους άλλους.

Η Γερμανία εισάγει πτυχιούχους πληροφορικής γιατί αναδιάταξε την αγορά εργασίας της ώστε να χρειάζεται πτυχιούχους πληροφορικής. Η Ελλάδα θα δημιουργήσει επετηρίδα ανέργων πληροφορικής γιατί αρνείται να αναδιατάξει την αγορά εργασίας της.

Άλλωστε, παλιά στη μηχανογράφηση του ΥΠΕΠΘ είχε αποσπαστεί ένας πτυχιούχος Θεολογίας, για να δουλεύουν φαντάζομαι οι υπολογιστές με τη βοήθεια του Θεού....

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στο Έθνος

Επισκευτείτε το site του μέσου


...Δείτε επίσης άρθρα στα παρακάτω μέσα: