ΕΘΝΟΣ: Η πραγματική σύγκλιση

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από τη Eurostat η έκθεση για το δείκτη καινοτομίας (τον δείκτη που μετράει τη μεταβολή στην ανάπτυξη των κλάδων της λεγόμενης «νέας οικονομίας»). Ο δείκτης αυτός προκύπτει από 1 7 επιμέρους δείκτες και είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί αναδεικνύει κατά πόσο οι οικονομίες των χωρών της Ε.Ε. αναπροσανατολίζονται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στο σχεδιασμό, στην παραγωγή και στη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα νέα είναι καλά και κακά.

Πρώτα τα καλά.

Οι χώρες της Ε.Ε χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη, αυτές που ήταν μπροστά και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Η δεύτερη, αυτές που ήταν μπροστά και παρουσιάζουν υστέρηση. Η τρίτη, αυτές που ήταν πίσω και παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Η τέταρτη, αυτές που ήταν πίσω και παρουσιάζουν υστέρηση. Η Ελλάδα μαζί με το Βέλγιο το Λουξεμβούργο και την Ισπανία βρίσκονται στην τρίτη ομάδα .

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πίσω από τις Η.Π.Α και την Ιαπωνία, αλλά χώρες της Ε.Ε. κατά εξειδικευμένο δείκτη είναι πρώτες παγκοσμίως .

Και τώρα τα κακά.

Η υστέρηση της Ε.Ε. συνολικά παρουσιάζεται στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων και στις πατέντες (ευρεσιτεχνίες).

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκλίνουν στους 1 1 από τους 1 7 δείκτες και αποκλίνουν στους υπόλοιπους έξι. Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται ιδιαίτερα στην παραγωγή και διάχυση εξειδικευμένης γνώσης . Αξίζει να τους αναφέρουμε:

  • Δια βίου εκπαίδευση
  • Ιδιωτικές δαπάνες για Έρευνα και Εκπαίδευση
  • Ευρεσιτεχνίες (δύο δείκτες)
  • Συνεργασίες στο επίπεδο της καινοτομίας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
  • Επενδύσεις νέου κεφαλαίου

Οι δείκτες αυτοί για την Ελλάδα βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της Ε.Ε. Οι πατέντες που είναι 220 κατά μέσο στην Ε.Ε. είναι 4 (ανά 1 00,000 κατοίκους) στην Ελλάδα. Η δια βίου εκπαίδευση (σε επαγγελματικές δεξιότητες και νέες τεχνολογίες) που είναι 50% στην Ε.Ε είναι 5- 1 0% στην Ελλάδα.

Περιγράφοντας τους δείκτες αυτούς μπορούμε να καταλάβουμε ότι πάσχουμε σε δύο κεντρικά θέματα .

Στην παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης και στη μεταβολή της σε πραγματική γνώση μέσω της εφαρμογής στην αγορά .

Η γνώση παράγεται στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, κ.λ.π). Η μεταβολή της σε πραγματική γίνεται είτε σε αυτά μέσω των εργαστηρίων τους είτε σε θεσμούς συνεργασίας Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων (όπως τα Τεχνολογικά Πάρκα, τα Ινστιτούτα, οι Τεχνο-κοιτίδες, κ.λ.π.). Εφαρμόζεται στις Επιχειρήσεις με την παραγωγή προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η σωστή καταγραφή και αξιοποίηση των στοιχείων δίνει και την περιγραφή των πολιτικών που πρέπει να ακολουθηθούν. Κάθε ένας από τους παραπάνω δείκτες μας δείχνει το δρόμο (αν θέλουμε να συγκλίνουμε στο πλαίσιο της Ε.Ε.- αν δεν θέλουμε είναι μια άλλη ιστορία).

•  Κίνητρα (και κυρίως πολιτικές) για την ανάπτυξη τμημάτων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τεχνολογικό και καινοτόμο προσανατολισμό.

•  Κίνητρα (και κυρίως πολιτικές) για την σύνδεση των Α.Ε.Ι. με την αγορά εργασίας κυρίως για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων, για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και της παραγωγής

•  Κίνητρα (και κυρίως πολιτικές) για την ενδο-επιχειρησιακή επιμόρφωση και κατάρτιση

•  Κίνητρα (και κυρίως πολιτικές) για τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό των Α.Ε.Ι για την παραγωγή ευρεσιτεχνιών

•  Κίνητρα (και κυρίως πολιτικές) για την συνεργασία των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στο χώρο της καινοτομίας και τις επενδύσεις τους σε Έρευνα και Ανάπτυξη

Με άλλα λόγια το Ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να παράγει εξειδικευμένους επιστήμονες , να προσανατολίσει την Εφαρμοσμένη Έρευνα του σε διαδικασίες σχεδιασμού, παραγωγής και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, οι Ελληνικές Επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ανάπτυξη καινοτομιών στη παραγωγή και στη διοίκηση και στην κατάρτιση των εργαζομένων τους σε αυτές .

Το μάθημα που μπορεί να διδαχτεί κανείς από την Ιαπωνική οικονομία είναι σημαντικό. Η δυναμική πληροφορία είναι χρήσιμη όταν παράγεται . Όχι όταν απλά την εισάγουμε. Πολλές από τις Ιαπωνικές Επιχειρήσεις έγιναν μεγάλες γιατί επένδυσαν χρόνο και προσπάθεια στην παραγωγή και τη χρήση δυναμικής πληροφορίας.

Ας μη χάσουμε ακόμα ένα τραίνο. Άλλωστε, μπορεί να καταργηθεί η γραμμή και εμείς να περιμένουμε για πάντα το επόμενο.

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στο Έθνος

Επισκευτείτε το site του μέσου


...Δείτε επίσης άρθρα στα παρακάτω μέσα: