ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Δημοσκοπήσεις 16/1/2004

 

Στις δημοσκοπήσεις πριν της εκλογές ανάλογα με την δειγματοληψία που χρησιμοποιείται υπάρχει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα της άρνησης απάντησης (συμπλήρωσης ερωτηματολογίου) που δικαιολογεί την υποεκτίμηση ή την υπερεκτίμηση μετακινήσεων από στάση σε στάση. Συνήθως το ποσοστό άρνησης απάντησης χωρίς την συμπλήρωση ερωτηματολογίου πλησιάζει το 60-70% και το ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται στην ανάλυση της δημοσκόπησης. Για να συμπληρωθούν δηλαδή 1000 ερωτηματολόγια συνήθως προσεγγίζονται 1600 πολίτες από τους οποίους 600 δεν δέχονται να συμμετέχουν στην έρευνα, ενώ τα αποτελέσματα εκφράζονται συνήθως στους 1000 (στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια). Το κεντρικό πρόβλημα κατανομής των " αναποφάσιστων ", που οδηγεί στην αδυναμία αναγωγής στο σύνολο του εκλογικού σώματος, δίνει στις δημοσκοπήσεις αξία όσο αφορά την καταγραφή τάσεων και διαθέσεων της στιγμής που γίνονται και όχι αξία "πρόβλεψης" του αποτελέσματος. Στην δεύτερη κατεύθυνση, η χρονική περίοδος ανάμεσα στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και στην διεξαγωγή της δημοσκόπησης , περίοδος πολιτικής δραστηριότητας και παρέμβασης των κομμάτων, δικαιολογεί την όποια απόσταση μεταξύ των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης και των αποτελεσμάτων των εκλογών. Με αυτή την έννοια οι διαφορές των δημοσκοπήσεων πριν και μετά τις εκλογές μπορούν να δώσουν την επίδραση της προεκλογικής περιόδου στην διαμόρφωση του αποτελέσματος . Είναι μάλλον αυθαίρετο να υποθέτουμε ότι δημοσκοπήσεις που γίνονται 15-20 μέρες πριν τις εκλογές είναι δυνατό να προσεγγίσουν αριθμητικά το τελικό αποτέλεσμα, αφού σε αυτή την περίπτωση ότι συνέβαινε ανάμεσα στις δύο μετρήσεις (πριν και μετά) δεν θα είχε καμία επίδραση συμπέρασμα που είναι κατά κάθε έννοια αυθαίρετο και λανθασμένο.

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στον Αγγελιοφόρο

Επισκευτείτε το site του μέσου


...Δείτε επίσης άρθρα στα παρακάτω μέσα: