ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Απογραφή

 

Η συνεργασία του κάθε πολίτη για τη συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι με τον τρόπο αυτό προδιαγράφεται το μέλλον της χώρας μας. Ας αναλογιστούμε κάποια γεγονότα που έχουν σχέση με την απογραφή:

  • Ο αριθμός των Βουλευτών της κάθε περιφέρειας της χώρας καθορίζεται βάσει του πληθυσμού της.
  • Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται βοηθάνε την Κυβέρνηση της χώρας να αποφασίσει για το που πρέπει να γίνουν καινούργιοι δρόμοι, πάρκα, σχολεία και άλλα έργα και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
  • Οι διάφορες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα στοιχεία της απογραφής προκειμένου να ανοίξουν καταστήματα ή να κατασκευάσουν εργοστάσια στις κατάλληλες περιοχές με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της ανεργίας.
  • Οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνας) χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της απογραφής ως εργαλείο για την διεξαγωγή σχετικών ερευνών

Νομοθετικά, όλα τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την απογραφή είναι εμπιστευτικά και δεν χρησιμοποιούνται σε ατομικό επίπεδο από κανέναν, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην απαντούμε με την μέγιστη δυνατή ειλικρίνεια.

Ενα σχετικό παράδειγμα που αποδίδει τη σημασία της απογραφής είναι το παρακάτω:

«Σε ένα δήμο μέτρησαν τον αριθμό των χοίρων και βρήκαν ότι είναι 25. Δήλωσαν στο νομό ότι είναι 50. Ο νομός δήλωσε στην περιφέρεια ότι είναι 75. Η περιφέρεια δήλωσε στην κυβέρνηση ότι είναι 100. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι 100 χοίροι είναι πάρα πολλοί και ζήτησε να σταλούν 25 στην πρωτεύουσα προκειμένου να δοθούν σε άλλες περιοχές»

Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στον Αγγελιοφόρο

Επισκευτείτε το site του μέσου


...Δείτε επίσης άρθρα στα παρακάτω μέσα: