Για φοιτητές και φοιτήτριες Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Πληροφορίες για το μάθημα Κοινωνική Στατιστική

Το κλειδί εγγραφής στο elearning είναι KY0305-2016. Εγγραφείτε άμεσα και ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες που υπάρχουν διαθέσιμες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προθεσμίες των δραστηριοτήτων. Μετά τη λήξη μίας προθεσμίας δεν θα μπορείτε να ασχοληθείτε με την αντίστοιχη δραστηριότητα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης.

Επικοινωνία με διδάσκοντα

Ακολουθείστε τις παρακάτω επιλογές με την σειρά που εμφανίζονται:

1. Κάντε την ερώτηση κατά την ώρα της παράδοσης του μαθήματος. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν και άλλοι/ες που έχουν την ίδια ερώτηση.

2. Ελάτε στο γραφείο μου (Εγνατία οδός 46, 5ος όροφος) ή καλέστε στο τηλέφωνο: 2310 991992 τις παρακάτω ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 14:15-15:15 & 18:00-19:00

3. Ελάτε στο γραφείο διδασκόντων,1ος όροφος κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε, ή καλέστε στο τηλέφωνο 2310 995152 τις παρακάτω ώρες επικοινωνίας: Παρασκευή 15:15-16:15

4. Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: john@auth.gr. Στα μηνύματα αυτά συνήθως απαντώ με ανακοίνωση έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι/ες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιόδους που υπάρχουν τακτικές ώρες επικοινωνίας (δηλαδή εκτός εξεταστικών περιόδων και διακοπών) δεν υπάρχει λόγος να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα για να κλείσουμε κάποιο ραντεβού. Αν δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση περί έκτακτης απουσίας μου στο χώρο ανακοινώσεων του http://www.polsci.auth.gr/index.php μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στις ώρες επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω χωρίς να υπάρχει ανάγκη κάποιας επιπλέον συνεννόησης. Σημειώστε ότι στο γραφείο διδασκόντων οι δυνατότητες εξυπηρέτησης είναι περιορισμένες (π.χ. δεν έχω πρόσβαση στα γραπτά σας, δεν έχω τα απαραίτητα υλικά για συστατικές επιστολές, κ.λ.π.). Συνεπώς, αν ο σκοπός της επικοινωνίας αφορά σε κάτι περισσότερο από απαντήσεις σε απορίες, είναι καλύτερα να προτιμήσετε τις ώρες επικοινωνίας στο γραφείο μου από το γραφείο διδασκόντων.

Συστατικές επιστολές

Βασική προϋπόθεση για χορήγηση συστατικής επιστολής είναι να έχετε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε δύο από τα μαθήματα που διδάσκω και να έχετε αξιολογηθεί με βαθμό 8+ και στα δύο. Αν ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση, ελάτε να με συναντήσετε στις ώρες επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω, έχοντας μαζί σας τα στοιχεία του αποδέκτη της συστατικής επιστολής