Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης αξιοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή "helpmevote" που στοχεύει στην πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για εκλογικές διαδικασίες κυρίως όσον αφορά τις θέσεις υποψηφίων και παρατάξεων σχετικά με θέματα που συνδέονται με τον εκλογικό ανταγωνισμό. Ο χρήστης μέσω των απαντήσεων του σε σειρά ερωτήσεων πληροφορείται τον βαθμό εγγύτητας του συγκριτικά με όλους τους υποψηφίους όσον αφορά τις θέσεις του με βάση απαντήσεις των υποψηφίων στις ίδιες ερωτήσεις.
Σύνδεση με εφαρμογή

Παρατηρητήριο Α.Π.Θ.

Kαταγραφή και παρακολούθηση της ροής του φοιτητικού πληθυσμού και των αποφοίτων του Α.Π.Θ. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Διερεύνηση προσδοκιών και απαιτήσεων των φοιτητών,
  2. Διερεύνηση στάσεων των αποφοίτων
  3. Παρακολούθηση ροής φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. στο εσωτερικό του Ιδρύματος
  4. Παρακολούθηση ροής αποφοίτων στην αγορά εργασίας
Περισσότερα


Το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας αποτελεί δομή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   Περισσότερα